ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พรรคพวก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรรคพวก-, *พรรคพวก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรคพวกน. พวกเดียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right friends...เอาล่ะ พรรคพวก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Where are they? How do I...พรรคพวกเธออยู่ไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก Idemo dalje (1982)
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก Idemo dalje (1982)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก Idemo dalje (1982)
Looking at Huo Du and his men, all idiots...ดูฮั่วตูและพรรคพวกสิ งี่เง่าสิ้นดี... Return of the Condor Heroes (1983)
Whoever killed Mr. Boddy also wanted his accomplices dead.คนที่ฆ่าคุณบ๊อดดี้ ยังต้องการฆ่าพรรคพวกของเขาด้วย Clue (1985)
- Get in here.-ขึ้นมาเลยพรรคพวก Day of the Dead (1985)
I got a cousin in America.ฉันมีพรรคพวก อยู่ในอเมริกาล่ะ An American Tail (1986)
Man, that's a plan-and-a-half.พรรคพวก นั่นล่ะแผน แล้วอีกครึ่งหนึ่ง Stand by Me (1986)
Stand back, men!ถอยไป พรรคพวก Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent(n) พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
backer(n) พรรคพวก, See also: ผู้สนับสนุน, Syn. sponsor, benefactor
follower(n) ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
partisan(n) พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
ally(n) พันธมิตร,พรรคพวก,พวกพ้อง
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
junto(n) พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top