ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัก-, *ปัก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เซปักตะกร้อเซปักตะกร้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัก(v) stick, See also: plunge down, stab down, put in, pitch, Example: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน, Thai Definition: ฝังลงให้ติดอยู่
ปัก(v) embroider, Example: เจือจันทร์กำลังปักผ้าอยู่ที่โต๊ะเล็กริมลานหลังบ้านตามเคย, Thai Definition: เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดด้วยเข็มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
ปัก(v) stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai Definition: เอาหัวดิ่งลง
ปัก(v) stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai Definition: เอาหัวดิ่งลง
ปักษา(n) bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เวลาทำงานเหนื่อยๆ ในใจผมนึกถึงแต่ พรรณพฤกษ์ ผีเสื้อ เครือไม้ ปุยเมฆ ปักษา ฟ้าใส, Count Unit: ตัว
ปักษี(n) bird, Syn. นก, วิหค, สกุณา, Example: เศรษฐีพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีทั้งปวง, Count Unit: ตัว
ปักษ์(n) fortnight, See also: every two weeks, semimonthly, Syn. ครึ่งเดือน, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387, Thai Definition: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์, Notes: (สันสกฤต)
ปักใจ(v) determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai Definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ปักเขต(v) demarcate, See also: set a boundary, Example: ทางเทศบาลได้ปักเขตแบ่งช่องให้พวกพ่อค้าแม่ค้านำของมาวางขายอย่างเป็นสัดส่วน, Thai Definition: กำหนดเขต
ปักกิ่ง(n) Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปักก. ตั้งฝังลง เช่น ปักเสา, เอาหัวดิ่งลง เช่น นกปักหัวลง เครื่องบินปักหัวลง
ปักเสียบ เช่น ปักปิ่น ปักดอกไม้, ใช้เข็มร้อยด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้นแล้วแทงลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ปักลวดลาย ปักด้าย ปักไหม.
ปักข-, ปักข์(ปักขะ-) น. ปักษ์.
ปักขคณนา(-คะนะ-) น. ปักษคณนา, วิธีคำนวณดิถีตามปักษ์.
ปักขพิฬารน. บ่าง
ปักขพิฬารนกเค้าแมว.
ปักขันดร(-ขันดอน) น. ปักษานดร, ฝ่ายอื่น, อีกฝ่ายหนึ่ง.
ปักขันดรดู ปักข-, ปักข์.
ปักจักรก. เย็บให้เป็นลวดลายด้วยจักรเย็บผ้า.
ปักดำก. ถอนต้นกล้ามาปลูกในนา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forceps, Arterialปักคีบหนีบเส้นเลือดแดง,คีมคีบเส้นเลือด,คีมจับหลอดเลือด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัก[pak] (v) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in  FR: planter ; enfoncer ; ficher
ปัก[pak] (v) EN: embroider  FR: broder
ปักกิ่ง[Pakking] (n, prop) EN: Beijing  FR: Pékin [m]
ปักษา[paksā] (n) EN: bird
ปักษิน[paksin] (n) EN: bird
ปักษี[paksī] (n) EN: bird
ปักษ์[pak] (n) EN: fortnight ; semimonth ; every two weeks  FR: quinzaine [f] ; quinze jours [mpl]
ปักษ์[pak] (n) EN: wing ; region ; side ; part  FR: région [f] ; partie [f]
ปักษ์ใต้[paktāi] (n, exp) EN: South ; southern part  FR: Sud [m] ; partie sud [f]
ปักหลัก[paklak] (v) EN: plant a stake ; settle down ; take root  FR: s'établir

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
public enemy(n) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Beijing(n) ปักกิ่ง, Syn. Peking
demarcate(vt) ปักเขต, See also: กำหนดเขต, กั้นเขตแดน, Syn. fence off, delimit
embroider(vt) เย็บปักถักร้อย, See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย, Syn. knit, stitch, weave
globefish(n) ปักเป้า
implant(vt) ฝัง, See also: ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น, Syn. attach, fix, set
lace(vt) ปัก, See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้, Syn. fasten, tie
nose-dive(vi) ปักหัวลง
ornithology(n) การศึกษาเกี่ยวกับนก, See also: ปักษิณวิทยา
Peking(n) ปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing), Syn. Beijing
picket(vt) ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against, make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed, Ant. supportive, harmonious

English-Thai: Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ペキン[ぺきん, pekin, pekin , pekin] (n) ปักกิ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
stecken(vt) |steckte, hat gesteckt, etw.(A) in etw.(A)| แทง, เสียบ, ทิ่ม, ปัก, ตอก, ยึดติด เช่น den Stecker in die Steckdose stecken เสียบปลั๊กไฟในเบ้าปลั๊ก(ตัวเมีย)
Hals über Kopf(phrase) หัวปักหัวปำ เช่น Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihren unwiderstehlichen Nachbarn.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top