ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดิบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดิบ-, *ดิบ*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คะแนนดิบ(n) raw score

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิบ(adj) uncooked, See also: raw, half-cooked, Ant. สุก, Example: คนญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุกด้วยไฟ
ดิบ(adj) unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดิบว. ยังไม่สุก เช่น มะม่วงดิบ, ยังไม่สุกด้วยไฟ เช่น เนื้อดิบ ปลาดิบ
ดิบยังไม่ได้ขัดเกลา เช่น สันดานดิบ
ดิบเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้สำเร็จรูปหรือยังไม่ได้เปลี่ยนรูปและลักษณะเดิม ว่า วัตถุดิบ, เรียกด้ายที่ยังไม่ได้ฟอก ว่า ด้ายดิบ, เรียกผ้าที่ทอด้วยด้ายดิบ ว่า ผ้าดิบ
ดิบโดยปริยายเรียกชายที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุ ว่า คนดิบ, (โบ) เรียกศพที่ฝังไว้ไม่นิยมเผาเช่นผีตายโหง ว่า ผีดิบ, เรียกผีชนิดหนึ่งเป็นศพเดินได้ ว่า ผีดิบ, เรียกดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี ว่า ดงดิบ.
ดิบดี(ดิบ-) ว. ดี, เรียบร้อย, เช่น เก็บไว้ดิบดี, บางทีใช้แยกกัน หมายความว่า ดี เช่น ได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมกันนะ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
ดิบ[dip] (adj) EN: uncooked ; raw ; half-cooked  FR: cru
ดิบ[dip-dip] (adj) FR: saignant ; bleu
ดิบดี[dipdī] (x) EN: very well

English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
green(adj) ยังไม่สุก (ผลไม้), See also: ดิบ
raw(adj) ดิบ, See also: สด, ยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธี, Syn. fresh, uncooked, Ant. cooked
uncooked(adj) ดิบ, See also: ที่ยังไม่สุก, Syn. raw, Ant. cooked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
bitumen(ไบทู'เมน) n. น้ำมันดิบเช่นasphalt, See also: bituminoid adj. ดูbitumen
caoutchouc(เคา'ชูด) n. ยางพารา,ยางดิบ
cold turkeyn. การหักดิบ
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse, unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
debar(ดิบาร'์) {debarred,debarring,debars} vt. ห้ามเข้า,ยับยั้ง,ป้องกัน, See also: debarment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
calico(n) ผ้าดิบ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
parboil(vi) ต้มดิบๆสุกๆ
pitch(n) ระดับเสียง,ชัน,น้ำมันดิบ,ที่มั่น,ที่ประจำ,ที่ขายของ
raw(adj) หยาบ,ดิบ,ใหม่,ยังไม่สุก
staple(n) วัตถุดิบ,สินค้าหลัก,สาร,แก่น,ใยฝ้าย
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top