ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soda water

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soda water-, *soda water*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soda water(n) น้ำโซดา, Syn. fizz, soda, mixer

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดลม(n) carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai Definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
โซดา(n) soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda
น้ำโซดา[nām sōdā] (n) EN: soda ; soda water ; sparkling water  FR: eau gazeuse [f]
โซดา[sōdā] (n) EN: soda water ; sparkling water ; soda  FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーダ水[ソーダすい, so-da sui] (n) soda water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soda water
   n 1: effervescent beverage artificially charged with carbon
      dioxide [syn: {soda water}, {carbonated water}, {club
      soda}, {seltzer}, {sparkling water}]
   2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in
     New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda},
     {soda pop}, {soda water}, {tonic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top