ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurring

R IH0 K ER1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurring-, *recurring*, recurr
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์" Field of Dreams (1989)
I have this strong recurring feeling that I know you.ฉันรู้สึกได้เลยนะ ว่าลึกๆแล้วฉันรู้จักคุณ Junior (1994)
You know, I have this recurring dream.รู้มั้ย ผมมีความฝันที่จำได้แม่นยำ Heat (1995)
so if you're having recurring dream about a basement, kinda speaks to the core fundamentals of who you are as a person.ถ้าคุณฝันเห็นห้องใต้ดิน เขาว่ากันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นคน The Instincts (2008)
37-year-old male with recurring blackouts.ชายอายุ 37 ปี มี อาการหน้ามืดเป็นระยะ Joy (2008)
- There's a recurring theme here.-มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่นี่ Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
Have you noticed any recurring thoughts or images, things you can't get out of your head?คุณนึกอะไรหรือว่าเห็นภาพอะไร สิ่งที่คุณคิดไม่ออกในหัวสมองคุณไหมครับ Bit by a Dead Bee (2009)
Moreover, we've discovered a recurring theme of crow attrition.ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ค้นพบ ลักษณะการย้อนกลับมา ในการลดปริมาณลง อย่างรวดเร็วของอีกา Gimme Some Truth (2009)
- Recurring patterns.รูปแบบซ้ำ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I've been having this recurring dream, only it's more than a dream.อื้ม ฉัน เอ่อ... ผมฝันถึงเรื่องนี้อีก มันมากกว่าความฝัน Trial and Error (2010)
My parents have this recurring nightmare. I'll bail on college and beg for quarters in the subway.พ่อแม่ กลัวผมจะไม่เรียนมหาลัย The Perfect Storm (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurringA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurringWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทศนิยมซ้ำ[thotsaniyom sam] (n, exp) EN: recurring decimal

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
去来[きょらい, kyorai] (n,vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
循環小数[じゅんかんしょうすう, junkanshousuu] (n) recurring decimal [Add to Longdo]
畳韻[じょういん, jouin] (n) repeated (recurring) rhymes (in Chinese poetry) [Add to Longdo]
臨時収入[りんじしゅうにゅう, rinjishuunyuu] (n) casual income; extraordinary revenue; incidental income; nonrecurring income; perquisite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recurring
      adj 1: coming back; "a revenant ghost" [syn: {recurring},
             {revenant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top