ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

master of ceremonies

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -master of ceremonies-, *master of ceremonies*, master of ceremonie , master of ceremony
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
master of ceremonies(n) พิธีกร (คำย่อคือ MC), See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ, Syn. emcee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิธีกร(n) master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิธีกร[phithīkøn] (n) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator  FR: maître de cérémonie [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスターオブセレモニー[masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 master of ceremonies
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top