ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

censorship

S EH1 N S ER0 SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censorship-, *censorship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censorship(n) การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์, การตรวจพิจารณาข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorship, motion-pictureการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censorshipการเซ็นเซอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But with the censorship here they know more in England than we do.แต่จนท.ที่นี่ปิดข่าว พวกที่อังกฤษยังรู้มากกว่าพวกเราอีก Gandhi (1982)
Who thinks we have to stand up to the kind of censorship ... they had under Stalin?ใครคิดว่าเราควรลุกขึ้นยืน ต่อต้านระบบการเซ็นเซอร์ ที่เผด็จการสตาลินชอบใช้ Field of Dreams (1989)
I used to work in the Censorship Office in Tokyo before I was transferred.ข้าเคยทำงานอยู่กองตรวจเอกสาร ที่โตเกียว ก่อนมาประจำการ Letters from Iwo Jima (2006)
These people stand for everything we despise -- secrets, censorship --คนพวกนี้ยืนหยัดในสิ่งที่เราดูถูก... - ความลับเอย สิ่งไม่เหมาะสมเอย Girl in the Flower Dress (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเซ็นเซอร์[kān sensoē] (n) EN: censorship  FR: censure [f[

CMU English Pronouncing Dictionary
CENSORSHIP S EH1 N S ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censorship (n) sˈɛnsəʃɪp (s e1 n s @ sh i p)
censorships (n) sˈɛnsəʃɪps (s e1 n s @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressezensur {f}censorship of the press [Add to Longdo]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
モザイク[mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n,adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
思想統制[しそうとうせい, shisoutousei] (n) thought control; thought censorship [Add to Longdo]
事前検閲[じぜんけんえつ, jizenken'etsu] (n) prepublication censorship [Add to Longdo]
自己検閲[じこけんえつ, jikoken'etsu] (n) self-censorship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censorship
   n 1: counterintelligence achieved by banning or deleting any
      information of value to the enemy [syn: {censoring},
      {censorship}, {security review}]
   2: deleting parts of publications or correspondence or
     theatrical performances [syn: {censoring}, {censorship}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top