ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-恭-

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *恭*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] (vi) แสดงความยินดี
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] สวัสดีปีใหม่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment, #20,692 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
玩世不[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]
毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
洗耳[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouko went away, humming a song.子は鼻歌を歌いながら行ってしまった。
You see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...あのさ平、この問題・・・食塩水のやつなんだけど・・・。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our congratulations, Mr Deeds.[CN] 迪斯先生,喜你 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
This man is another one of them.[JP] 諸侯の万く7も 手を焼凵てる次第 沢潟 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations on your little set-to with Rowley.[CN] 喜成功摆脱罗利 Foreign Correspondent (1940)
Go in. I will do it.[JP] 入つてれ わしガやる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I find it very suspicious.[JP] 勘〈巴')竇'にはうれま世め Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Follow me to the baths.[JP] (宗臣) 着賛えを Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JP] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations[JP] おめでとうございます Cape No. 7 (2008)
Kyohei![CN] Midsummer's Equation (2013)
Will you wait for me here alone?[JP] ー入竇椿つてれるな Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I need a physician for my sick wife and child.[JP] 同こz軍xせつてり ま百 毒子壺医者に診世た凵 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[うやうやしい, uyauyashii] respektvoll, ehrerbietig [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] ehrerbietig, demuetig [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top