ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄河

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄河-, *黄河*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄河[Huáng hé, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] Yellow River or Huang He, #5,702 [Add to Longdo]
不到黄河心不死[bù dào huáng hé xīn bù sǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] lit. do not stop until one reaches the Yellow River (成语 saw); fig. to persevere until one reaches one's goal; to keep going while some hope is left, #112,929 [Add to Longdo]
跳进黄河说不清[tiào jìn huáng hé shuō bù qīng, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, / ] lit. even jumping into the Yellow River can't get you clean; fig. to become inexorably mixed up; mired in controversy; in deep trouble [Add to Longdo]
黄河大合唱[Huáng hé dà hé chàng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] Yellow river Oratorio (1939) by Xian Xinghai 冼星海 [Add to Longdo]
黄河流域[Huáng hé liú yù, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] the Yellow river basin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄河[こうが, kouga] (n) Yellow river (in China) [Add to Longdo]
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top