ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -錢-, *錢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[錢, qián, ㄑㄧㄢˊ] money, currency, coins
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 5503

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian, #290 [Add to Longdo]
赚钱[zhuàn qián, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to earn money; money making, #4,115 [Add to Longdo]
金钱[jīn qián, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] money; currency, #4,800 [Add to Longdo]
花钱[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] to spend money, #5,276 [Add to Longdo]
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
价钱[jià qian, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄢ˙, / ] price, #8,278 [Add to Longdo]
挣钱[zhèng qián, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to make money, #8,916 [Add to Longdo]
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, / ] wealth; money, #11,427 [Add to Longdo]
省钱[shěng qián, ㄕㄥˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] to save money, #12,290 [Add to Longdo]
借钱[jiè qián, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] to lend money; to borrow money, #12,562 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's time you did something for yourself instead of dishing out the gravy for someone else like you do.[CN] 是時候為你自己著想了 而不是再像你現在做的一樣 把你自己賺來的分給別人 Applause (1929)
Yeah, but I always thought those joints were so expensive.[CN] 但是我覺得這些玩意兒是要花大的。 Applause (1929)
Help you put away a little money for a rainy day, right?[CN] 不景氣的時候給你節省點,不是嗎? Applause (1929)
Dough we need for ourselves, for our future, for your career.[CN] 那些是要為我們自己準備的, 為我們的未來,為你的事業 Applause (1929)
Anybody'd think she got a mortgage on you.[CN] 所有人都認為你欠她 Applause (1929)
Here[CN] Xiong xie (1981)
Here you are.[CN] 給你 Applause (1929)
I find out you got a kid seventeen and you've been blowing your dough up.[CN] 我發現你有個十七歲的孩子 而且你還花光了你的 Applause (1929)
You don't have to keep her in some expensive dump like that, do you?[CN] 你沒必要拿這麼多去那樣養著她,不是嗎? Applause (1929)
So that's where all your spare cash goes.[CN] 原來你剩餘的都花在這上面了。 Applause (1929)
If it wasn't for the dough I've been piling up that way in the last 10 or 12 years you would never have been to no convent.[CN] 在過去的10年或12年裡 如果不是我以此賺 你永遠也不會被送去修道院的 Applause (1929)
I manage to round up a coin every month.[CN] 我每個月都會存一些 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top