ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -确-, *确*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[确, què, ㄑㄩㄝˋ] certain, sure; definite, exact; real, true
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 331

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] authenticated; solid; firm, #4,859 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] authenticated; solid; firm; real; true, #4,859 [Add to Longdo]
[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] clear-cut; definite; make clear; clear, #978 [Add to Longdo]
[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] indeed; really; reliable; real; true, #1,263 [Add to Longdo]
[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]
[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] really; indeed, #2,114 [Add to Longdo]
[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; exact; precise, #2,407 [Add to Longdo]
[què rèn, ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, / ] confirm; verify, #2,710 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top