ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棉-, *棉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[棉, mián, ㄇㄧㄢˊ] cotton; cotton-padded
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  帛 [, ㄅㄛˊ]
Etymology: [ideographic] Silk 帛 picked off a tree 木, Rank: 1967

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mián, ㄇㄧㄢˊ, ] cotton, #3,210 [Add to Longdo]
[mián huā, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton, #4,462 [Add to Longdo]
[mián yī, ㄇㄧㄢˊ ㄧ, ] cotton-padded clothes, #9,643 [Add to Longdo]
[mián ǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄠˇ, / ] cotton-padded jacket, #16,918 [Add to Longdo]
[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, ] comforter; quilt, #17,180 [Add to Longdo]
[mián bù, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, ] cotton cloth, #22,023 [Add to Longdo]
[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field, #27,313 [Add to Longdo]
[mián shā, ㄇㄧㄢˊ ㄕㄚ, / ] cotton yarn, #31,315 [Add to Longdo]
[Gāo mián, ㄍㄠ ㄇㄧㄢˊ, ] Cambodia; Kampuchea; Khmer, #38,075 [Add to Longdo]
[Shí mián, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ, ] asbestos; Shimian (place in Sichuan), #39,588 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the deal with the Manchester Cotton Company does not go through... we're facing a very bad situation, Papa.[CN] 要是和曼徹斯特花公司的定單 沒有拿下來的話, ... 我們的處境會很糟, 爸爸. Grand Hotel (1932)
What secret is this now?[CN] 要躲到被里面来搞神秘 Episode #1.4 (2004)
I'm going to New York. I've arranged to get a position in a bank there.[CN] 当我想起她采花和锄地 Gone with the Wind (1939)
You're so strange.[CN] 妈叫我把被摺好再去上学 Episode #1.4 (2004)
There's a lot of business to be done with the Manchester Cotton Company.[CN] 有很多生意要和 曼徹斯特花公司打交道. Grand Hotel (1932)
"Moreover, the possibility of the successful accommodation...[CN] "此外, 順利合併花公司... Grand Hotel (1932)
We sold things, chopped cotton... even Grandpa.[CN] 卖东西,采花,祖父都下手了 The Grapes of Wrath (1940)
I'm at liberty to announce at this time that the deal between my firm... and the Manchester Cotton Company... has been successfully negotiated.[CN] 請允許我現在宣佈 我公司和... 曼徹斯特花公司的交易... 已經成功的談妥了. Grand Hotel (1932)
Not France. He didn't have a sabre cut.[CN] 我们没有 A Farewell to Arms (1932)
They say Abe Lincoln got his start splitting rails.[CN] 除草,锄地,采,直到筋疲力尽 Gone with the Wind (1939)
And don't you be upsetting her, or I'll whip the hide off you![CN] 记得她那滑稽相的男友吗? 那个像穿上女士红内衣的人 Gone with the Wind (1939)
- I refuse to listen to any renegade talk! I'm sorry if the truth offends you.[CN] 而我们只有花,奴隶及自大 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top