ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優柔不断

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優柔不断-, *優柔不断*
Japanese-English: EDICT Dictionary
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] (n,adj-na,adj-no) shilly-shally; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔不断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
This guy is really wishy-washy. He couldn't make a decision to save his life.もうホントにこいつは優柔不断で、イジイジした奴だ。
I was irritated by his indecision.私は彼の優柔不断さにいらいらした。
His indecision sowed the seeds of future trouble.彼の優柔不断が将来の災いの種をまいた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And somewhat indecisive.[JP] やや優柔不断なんです If-Then-Else (2015)
He may be fine with the status quo, but that don't mean we can't make our own decisions.[JP] 彼は現状に細かい それは俺たちが 優柔不断であるということじゃない Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The world can't afford to indulge your indecision.[JP] 世界はあなたを 優柔不断にさせる余裕はない Panopticon (2014)
You're so indecisive[JP] 優柔不断だな Dragon Blade (2015)
Are you always like this?[JP] 優柔不断 Chungking Express (1994)
I was soaked in indecision about him.[JP] リンリに対する優柔不断に浸かり過ぎた Tokyo Fiancée (2014)
You know, take it instead of earn it.[JP] 知ってるでしょ 優柔不断なのよ Momentum (2015)
All we ever want is indecision[JP] 優柔不断 My Little Pony: Friendship Is Magic (2010)
And he got real impatient with all the dithering.[JP] チャーチルは優柔不断に業を煮やし An Inconvenient Truth (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優柔不断[ゆうじゅうふだん, yuujuufudan] unentschlossen, zauderhaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top