ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงเจตนา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงเจตนา-, *แสดงเจตนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงเจตนา(v) intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา(v) disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai Definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: intent to ; aim at ; stretch out for
แสดงเจตนา[sadaēng jettanā] (v, exp) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention  FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show good faith(idm) แสดงเจตนาดี
show one's hand(idm) เปิดเผยเจตนา, See also: แสดงเจตนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top