ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

How ( HH AW1) about ( AH0 B AW1 T) soju ? Lay ( L EY1) your ( Y AO1 R) sister ( S IH1 S T ER0) down ( D AW1 N) and ( AE1 N D) come ( K AH1 M) here ( HH IH1 R).

 


  

 
How
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
Lay
  [lie]
 • การหลอกลวง: การพูดโกหก [Lex2]
 • โกหก: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก [Lex2]
 • คำโกหก: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ [Lex2]
 • ได้รับผลโดยการโกหก[Lex2]
 • หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
 • ตั้งอยู่: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่งที่ตั้งอยู่: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
 • ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์[Lex2]
 • ถูกฝังอยู่[Lex2]
 • ที่ซ่อน (ของสัตว์)[Lex2]
 • นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
 • แผ่กว้าง: เหยียดยาว, ขยาย [Lex2]
 • ยังคงอยู่: มีอยู่ [Lex2]
 • วาง[Lex2]
 • (ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication [Hope]
 • (n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ [Nontri]
 • (vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก [Nontri]
 • /L AY1/ [CMU]
 • (v) /l'aɪ/ [OALD]
 • ก่อตั้ง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก [Lex2]
 • กำหนด (หน้าที่, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
 • คลี่: ลาด, ปู [Lex2]
 • คู่นอน: คู่ร่วมสังวาส [Lex2]
 • จัดโต๊ะ: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร [Lex2]
 • จัดวางให้เหมาะสม: วางให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • ท้าพนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • ทำให้เรียบ[Lex2]
 • ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง[Lex2]
 • นำเสนอ: นำไปแจ้ง [Lex2]
 • ฝัง (ศพ)[Lex2]
 • วางไข่: ออกไข่ [Lex2]
 • วางลง: วาง, พาด [Lex2]
 • เสพสังวาส (คำสแลง): มีเพศสัมพันธ์ [Lex2]
 • อ้างเหตุผล: ให้เหตุผล [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie[Lex2]
 • เกี่ยวกับฆราวาส: ไม่ใช่พระ [Lex2]
 • ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ: ไม่มีความรู้พิเศษ [Lex2]
 • เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ: บทกวีสั้นๆ [Lex2]
 • (เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ [Hope]
 • (adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
 • (n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ [Nontri]
 • (vi) pt ของ lie [Nontri]
 • (vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่ [Nontri]
 • /L EY1/ [CMU]
 • (v) /l'ɛɪ/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
sister
 • น้องสาวหรือพี่สาว[Lex2]
 • แม่ชี[Lex2]
 • (ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว [Hope]
 • (n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล [Nontri]
 • /S IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstər/ [OALD]
down
 • การลดต่ำลง[Lex2]
 • ดื่มรวดเดียว: รีบดื่ม [Lex2]
 • ทำให้ตกลงมา[Lex2]
 • น้อยลง: ลดลง [Lex2]
 • ไปทางใต้: ลงใต้ [Lex2]
 • ลงข้างล่าง: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง [Lex2]
 • ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
 • หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ): ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า [Lex2]
 • ขนอ่อน: ขนละเอียด [Lex2]
 • ทุ่งหญ้าบนเนิน[Lex2]
 • (ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
 • (adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง [Nontri]
 • (n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน [Nontri]
 • (vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ [Nontri]
 • /D AW1 N/ [CMU]
 • (n) /d'aun/ [OALD]
 • (v) /daun/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ʌm/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IH1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʴr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top