ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- You ( Y UW1)'ve ( V IY1) done ( D AH1 N) wonders ( W AH1 N D ER0 Z), Pam ( P AE1 M).

 


  

 
You
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
ve
  • /V IY1/ [CMU]
  • /V IY1 IY1/ [CMU]
    [have]
  • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
  • จัด: เตรียมการ [Lex2]
  • ได้รับ: ได้ [Lex2]
  • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
  • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
  • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
  • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
  • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
  • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
  • /HH AE1 V/ [CMU]
  • (v) /hæv/ [OALD]
done
  • เสร็จสิ้น: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย [Lex2]
  • (ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) . ###SW. done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
  • (vt) pp ของ do [Nontri]
  • /D AH1 N/ [CMU]
  • (v) /dʌn/ [OALD]
    [do]
  • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
  • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
  • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
  • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
  • ลงโทษ[Lex2]
  • เลียนแบบ[Lex2]
  • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
  • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
  • เสพยา[Lex2]
  • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
  • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
  • /D UW1/ [CMU]
  • (n) /d'ɒu/ [OALD]
  • (v) /duː/ [OALD]
wonders
  • /W AH1 N D ER0 Z/ [CMU]
  • (v) /w'ʌndəz/ [OALD]
    [wonder]
  • ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก): ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย [Lex2]
  • สิ่งน่าพิศวง: สิ่งประหลาด [Lex2]
  • สงสัย: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ [Lex2]
  • รู้สึกประหลาดใจ: รู้สึกพิศวง [Lex2]
  • (วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ ###SW. wonderer n. ###S. surprise,miracle,doubt, [Hope]
  • (n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด [Nontri]
  • (n) ความประหลาดใจ,สิ่งประหลาด,ความพิศวง [Nontri]
  • (vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา [Nontri]
  • (vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา [Nontri]
  • /W AH1 N D ER0/ [CMU]
  • (v) /w'ʌndər/ [OALD]
Pam
  • /P AE1 M/ [CMU]
  • (n) /p'æm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top