ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resurge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resurge-, *resurge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurge(vi) ฟื้นคืนชีพ
resurgent(adj) ซึ่งฟื้นคืนพลังใหม่, See also: ซึ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่, Syn. reborn, renascent
resurgence(n) การฟื้นคืน, See also: การกลับสู่สภาพ, Syn. recovery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resurge(รีเซิร์จ') vt. ลุกขึ้นมาอีก,คืนชีพ,ฟื้นคืน, Syn. revive
resurgent(รีเซอ'เจินทฺ) adj. ฟื้นคืนอีก,คืนชีพ,ลุกขึ้นมาอีก, See also: resurgence n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resurgence; riseจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนชีพ(v) resurrect, See also: resurge, revive, be restored of life, Syn. ฟื้น, Example: การใช้เงินรัฐกว่าหมื่นล้านเพื่อประคับประคองซากศพให้คืนชีพนั้นไม่มีใครเห็นด้วยแน่นอน, Thai Definition: ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนชีพ[kheūnchīp] (v) EN: resurrect ; resurge ; revive ; be restored of life  FR: ressusciter ; revivre

CMU English Pronouncing Dictionary
RESURGENT R IH0 S ER1 JH AH0 N T
RESURGENT R IY0 S ER1 JH AH0 N T
RESURGENCE R IY0 S ER1 JH AH0 N S
RESURGENCY R IH0 S ER1 JH AH0 N S IY0
RESURGENCY R IY0 S ER1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurgent (j) rˈɪsˈɜːʳʤənt (r i1 s @@1 jh @ n t)
resurgence (n) rˈɪsˈɜːʳʤəns (r i1 s @@1 jh @ n s)
resurgences (n) rˈɪsˈɜːʳʤənsɪz (r i1 s @@1 jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
中興[ちゅうこう, chuukou] (n,vs) restoration; revival; resurgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  resurge
      v 1: rise again; "His need for a meal resurged"; "The candidate
           resurged after leaving politics for several years"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top