ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jinks

JH IH1 NG K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinks-, *jinks*, jink
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aw, but there were gonna be more high jinks in Scranton.โห่ แต่มันจะมีเรื่องสนุกมากกว่านี้ ในสแครนตันนะ Excellence in Broadcasting (2010)
So, first mission for Donovan and Jinks since the big sleep.ภารกิจแรกของโดโนแวนกับจิ๊งค์ตั้งแต่ฟื้นจากความตาย Personal Effects (2012)
Agent Jinks may be alive, but he's not a free man.เอเจ้นท์จิ๊งค์อาจมีชีวิต แต่เขาไม่มีอิสระ An Evil Within (2012)
And because we do not yet know the downside of this artifact, the metronome will stay with us, and agent Jinks will be under supervision.และเรายังไม่รู้ว่า มันมีผลข้างเคียงของวัตถุนี้หรือเปล่า เมโทรนอมจะต้องอยู่กับพวกเรา An Evil Within (2012)
What if we were to discover that the downside of the artifact is that anyone agent Jinks has ever touched is now slowly dying?และถ้าเราพบว่าผลข้างเคียงของวัตถุนี้ ทุกคนที่ถูกเอเจ้นท์จิ๊งค์สัมผัส จะต้องตายอย่างช้าๆ An Evil Within (2012)
Agent Jinks is linked to the metronome.เอเจ้นท์จิ๊งค์จะเชื่อมต่อกับเมโทรนอม There's Always a Downside (2012)
Your library high jinks made the morning paper.ห้องสมุดคนเยอะไป หนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าต้องลงแน่ๆ Kill Your Darlings (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINKS JH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinks (n) ʤˈɪŋks (jh i1 ng k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jinks
      n 1: noisy and mischievous merrymaking [syn: {jinks}, {high
           jinks}, {hijinks}, {high jinx}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top