ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egotistical

IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egotistical-, *egotistical*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am, but I'm not so egotistical as to think he plans his day around my dilemmas.ใช่ แต่ผมไม่เชื่อว่าท่าน จะคอยดูผมตลอดหรอก Gandhi (1982)
You're an egotistical asshole.คุุณมันติดนิสัยข่มคนอื่นคนสารเลว. Pilot (2009)
Why don't you all stop confusing Jesus with an egotistical filmmaking lunatic?กับคนฟั่นเฟือนจอมยโส ที่ชอบสร้างหนังนี่ซะทีล่ะ? Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
You're an egotistical jerk with daddy issues.นายมันพวกอีโก้สูง ปัญญานิ่ม ที่เคืองพ่อ Pacific Rim (2013)
I mean, it's pretty egotistical of you to think you can protect us all. Isn't it, Chris?ฉันหมายความว่ามันสวยคนอื่นของคุณที่จะคิดว่า คุณสามารถปกป้องพวกเราทุกคน มันไม่ได้เป็นคริส? American Sniper (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EGOTISTICAL IY2 G AH0 T IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egotistically (a) ˌɛgətˈɪstɪkliː (e2 g @ t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egotistical
   adj 1: characteristic of those having an inflated idea of their
       own importance [syn: {egotistic}, {egotistical},
       {narcissistic}, {self-loving}]
   2: characteristic of false pride; having an exaggerated sense of
     self-importance; "a conceited fool"; "an attitude of self-
     conceited arrogance"; "an egotistical disregard of others";
     "so swollen by victory that he was unfit for normal duty";
     "growing ever more swollen-headed and arbitrary"; "vain about
     her clothes" [syn: {conceited}, {egotistic}, {egotistical},
     {self-conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top