ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-juan-

W AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juan, *juan*
Possible hiragana form: -じゅあん-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
marijuana(แม'ระวา'นะ,มา'ระวา'นะ) n. กัญชา,Cannabis sativa,ใบและดอกแห้งของกัญชา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
I am Don Juan DeMarco.ผม ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
Why, with so many successes, does the great Don Juan wish to end his life?ทำไม ด้วยความสำเร็จมากมาย ดอนฮวนผู้ยิ่งใหญ่ ถึงอยากจบชีวิตตัวเอง Don Juan DeMarco (1994)
You must not forget, my friend... that the power of your love... the power of the love of Don Juan is eternal... and will not be denied.คุณต้องไม่ลืมซิ เพื่อนยาก นั่นคือพลังความรักของคุณ พลังรักของดอนฮวนเป็นอมตะ Don Juan DeMarco (1994)
You want Don Juan DeMarco, the world's greatest lover... to talk to you?คุณอยากให้ดอนฮวน ดีมาร์โก้ นักรักบันลือโลก พูดกับคุณรึ Don Juan DeMarco (1994)
Mr. Juan here for his appointment.คุณฮวนมาตามที่นัดหมาย Don Juan DeMarco (1994)
When do you intend to start Don Juan on medication?คุณจะเริ่มรักษาดอนฮวนจริงๆ จังๆ เมื่อไหร่ Don Juan DeMarco (1994)
Well, right now... Don Juan is having a distracting influence on the female staff up in his unit..ตอนนี้ ดอนฮวนโปรยเสน่ห์ Don Juan DeMarco (1994)
He thinks he's Don Juan and he's got a costume.เขาคิดว่าเขาคือ ดอนฮวน และเอาเสื้อผ้ามาสวม Don Juan DeMarco (1994)
Don Juan DeMarco.ดอนฮวน ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[bǿngkanchā] (n, exp) EN: pipe for smoking marijuana
เจ้าชู้[jaochū] (adj) EN: gallant ; licentious ; amorous  FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
กัญชา[kanchā] (n) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves  FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m]
คนเจ้าชู้[khon jaochū] (n, exp) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals  FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUAN W AA1 N
JUAN HH W AA1 N
JUANA W AA1 N AH0
JUANA HH W AA1 N AH0
JUANG JH W AA1 NG
JUANITA W AA0 N IY1 T AH0
JUANITA JH UW2 AH0 N IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Juan (n) wˈaːn (w aa1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to confine; enclose, #1,719 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] pen (pig); a fold, #1,719 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on, #2,388 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] chapter; examination paper, #2,388 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, / ] coil; to roll, #2,388 [Add to Longdo]
捐款[juān kuǎn, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ, ] to donate money; to contribute funds, #5,475 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon, #5,786 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away), #6,008 [Add to Longdo]
捐献[juān xiàn, ㄐㄩㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] to donate; to contribute; donation; contribution, #10,154 [Add to Longdo]
捐助[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation, #10,640 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juan-Fernandez-Sturmvogel {m} [ornith.]Juan Fernandez Petrel [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Kolibri {m} [ornith.]Fernandez Firecrown [Add to Longdo]
Juan-Fernandez-Tachuri {m} [ornith.]Juan Fernandez Tit Tyrant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンファン[donfan] (n) (1) Don Juan; (2) womanizer; libertine [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top