ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-台帳-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 台帳, *台帳*
Japanese-English: EDICT Dictionary
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, Zambrano, where did you hide that ledger?[JP] よし ザンブラノ どこに台帳を隠した? Bury the Lede (2012)
If that's what it says. Can I check one of these volumes out?[JP] 台帳の貸し出しは? Chinatown (1974)
His bookie gave us the name of a couple local guys he introduced Arndt to, and we're checking it out.[JP] 台帳に 彼が紹介された 2人の男の名があり それを調べてる Many Happy Returns (2012)
And I'll search Zambrano's digital footprint, see if I can find out where he hid the ledger with the boss' name in it.[JP] 今ザンブラノのデータを追跡して ボスの名がある台帳を 何処に隠したか探してる Bury the Lede (2012)
He'd only turn over the ledger once he'd sign an immunity deal, and the paperwork came through tonight.[JP] 免責書に署名するだけで 台帳は受け取れるはずだった 私が整理してた書類とは そのことだ Bury the Lede (2012)
I'd guess that they're the ones that told HR's boss about Zambrano's ledger.[JP] 彼らが台帳のことを HRのボスに漏らしたのだろう Bury the Lede (2012)
When he realized what he was holding, he called the FBI.[JP] 台帳の内容を知り 我々を呼んだ Bury the Lede (2012)
She's looking for that HR ledger.[JP] HRの台帳を探す気だ Bury the Lede (2012)
And he kept records...[JP] 彼は記録を残してた 台帳 Bury the Lede (2012)
Could you tell me where the plat books for the northwest valley are?[JP] 北西部の農地の 土地台帳はどこです Chinatown (1974)
Chris Zambrano found that ledger.[JP] ザンブラノはその台帳を見つけた Bury the Lede (2012)
She's double-checking with payroll now.[JP] 彼女は給与台帳を調査中よ Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2009)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top