ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

采取

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -采取-, *采取*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采取措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we've got to do something about it at once.[CN] 但我们要马上采取行动 Design for Living (1933)
Now, we must act immediately.[CN] 现在我们要立即采取行动. Ninotchka (1939)
We must take all precaution.[CN] 查理 我很害怕 我们必须采取预防措施 Saboteur (1942)
I told you something could be done.[CN] 看吧,我早就说要采取行动 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But you can't very well blame them for that. That's why we want to place you under protective arrest.[CN] 因此我们想对您采取保护性看守 The Whole Town's Talking (1935)
We ought to get a move on.[CN] 我们应该采取行动了 The 39 Steps (1935)
- He must make the first move.[CN] - 我一定要等他先采取行动 For Whom the Bell Tolls (1943)
Nevertheless, instruct Fredericks that we are putting arrangements in hand at once.[CN] 总之,指示弗雷德里克斯 我们要马上采取行动 Night Train to Munich (1940)
I've got to act accordingly.[CN] I've got to act accordingly. 他在你的房间里被发现, 我必须据此采取行动 Strange Cargo (1940)
But do something, Monsieur Cornillon![CN] 但是要采取行动 科尼罗恩先生 Ninotchka (1939)
In this situation, I find a parallel for the present world predicament.[CN] 我们采取这方法来解决这窘境吧 Saboteur (1942)
-But there must be some way-- -couldn't we storm the place?[CN] 但必须采取什么办法... 如果我们要做 难道可以进攻那里吗 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top