ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

选区

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -选区-, *选区*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I've got a surgery on Saturday.[CN] 星期六是我的选区接待日 And I've got a surgery on Saturday. Open Government (1980)
All these marginal seats, d'you see?[CN] 都是为了边缘选区的选票 看出来了吧? All these marginal seats, d'you see? The Official Visit (1980)
- In my constituency.[CN] 就在我自己的选区啊 就是啊 In my constituency. Open Government (1980)
How am I to face my constituency party?[CN] 我该怎么面对我的选区? How am I to face my constituency party? Open Government (1980)
She's the Prime Minister's PPS, and the new plant is in her constituency.[CN] 当然 她是首相的政务次官 She's the Prime Minister's PPS, 新工厂坐落于她的选区 and the new plant is in her constituency. The Greasy Pole (1981)
Detective Lieutenant Lubinsky. Philadelphia, fifth precinct.[CN] 是费城第五选区的中尉拉宾斯基 The Killers (1946)
From the newsroom. The latest election returns. With 63% of the precincts... 46% for Lourceuil.[CN] 新闻室报导最新选举结果 在63%选区... Love at the Top (1974)
Better quality.[CN] 更好的质量 就在我的选区 Better quality. Open Government (1980)
And show great political courage to sack staff in depressed marginal constituencies.[CN] 在一个萧条的边缘选区裁员 And show great political courage to sack staff 会展现出极大的政治魄力 in depressed marginal constituencies. The Economy Drive (1980)
-Not to our paisan.[CN] 别给我们这个选区 The Godfather (1972)
Jim, what's the BCC up to in my constituency?[CN] 吉姆 化工集团要把我的选区怎样? Jim, what's the BCC up to in my constituency? The Greasy Pole (1981)
The point is this factory is in my constituency![CN] 重点是 这工厂在我选区里 The point is this factory is in my constituency! The Greasy Pole (1981)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top