ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衮-, *衮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[衮, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] imperial robe; ceremonial dress
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A duke 公 in his robes 衣, Rank: 4843

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] imperial robe, #64,291 [Add to Longdo]
多尔[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, / ] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝, #34,989 [Add to Longdo]
阿尔[Ā ěr gǔn qín, ㄚ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] Algonquin (North American people) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"C LAD IN SN OW"[CN] The Assassins (2012)
The Babylonians worshipped him as Dagon, and now they call him Drake.[CN] 巴比伦人把他作为大崇拜,现在他们叫他德雷克 (注: 大是《圣经・旧约》中非利士人的主神, 上半身是人,下半身是鱼) Blade: Trinity (2004)
But it's just as likely to be Dragon, Lord of the Flies, okay?[CN] 但它只是作为可能是 ,蝇王,好吗? The Visitant (2014)
Dagon, God and Creator,[CN] (非利士人的主神),上帝,造物者 Homeland (2013)
The robe is made of the outer layer, inner layer, inner skirt, front strip, belt, waist strap, socks, and shoes.[CN] 服再配有纁绘常 大带 白绘中单 佩玉 红绶 白罗方心曲领 纁绘蔽膝 袜等一气呵成 The Royal Tailor (2014)
It consists of the robe and a crown.[CN] 冕服大致分为冕旒冠和 The Royal Tailor (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top