ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苹果

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苹果-, *苹果*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] apple, #2,184 [Add to Longdo]
苹果蠹蛾[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
苹果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Apple Inc. [Add to Longdo]
苹果[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, / ] apple core [Add to Longdo]
苹果[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]
苹果[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, / ] apple pie [Add to Longdo]
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] Apple computer [Add to Longdo]
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] apple pie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苹果[へいか;ひょうか, heika ; hyouka] (n) (See 苹果・りんご) apple (fruit) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.[CN] 只有苹果派 才能叫人垂涎三尺 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...[CN] 你会做有派苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is no ordinary apple.[CN] 这不是一个普通的苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just eat your food![CN] 用指甲刀削苹果也罢 Episode #1.8 (2004)
Uh, baked apple.[CN] 苹果 Design for Living (1933)
-Eh, yes! Crapple dumpkins.[CN] 对 是苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Dip the apple in the brew.[CN] 苹果浸在毒液中 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
(READING)[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}只要咬一口这种毒苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A poisoned apple![CN] 苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.[CN] 当白雪公主咬一口我手上的苹果时 她就会停止呼吸 血液凝结 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Pies made from apples like these.[CN] 而且最好是用这种苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Apple dumplings![CN] 苹果 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top