ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花粉

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花粉-, *花粉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花粉[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, ] pollen, #17,966 [Add to Longdo]
花粉[huā fěn zhèng, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄓㄥˋ, ] hay fever; seasonal allergic rhinitis, #127,484 [Add to Longdo]
花粉[yān huā fěn dài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄉㄞˋ, / ] woman; prostitute; love-making; literary or theatrical form in Tang, Song and Yuan [Add to Longdo]
花粉过敏[huā fěn guò mǐn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] hay fever [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
花粉[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen

Japanese-English: EDICT Dictionary
花粉[かふん, kafun] (n) pollen; (P) [Add to Longdo]
花粉[かふんかん, kafunkan] (n) (flower's) pollen tube [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
花粉[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
花粉情報[かふんじょうほう, kafunjouhou] (n) pollen report [Add to Longdo]
花粉分析[かふんぶんせき, kafunbunseki] (n) pollen analysis [Add to Longdo]
花粉母細胞[かふんぼさいぼう, kafunbosaibou] (n) pollen mother cell [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The poor child suffers from hay fever.かわいそうにその子は花粉症に悩んでいる。
I have an allergy to pollen.花粉症です。
I am allergic to pollen.私は花粉アレルギーだ。
Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.花粉よりも小さな黄砂をマスクでどれだけ防ぐことが出来るのか?花粉よりもずっと厄介者のように思います。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can give to Cam and what looks like pollen from Ipomoea purpurea.[JP] カムに渡すよ アサガオの花粉みたいだ The Source in the Sludge (2014)
The only weird thing is, there were traces of white fir pollen in the spot where they think that Connor was grabbed.[JP] コナーが誘拐されたと思われる場所に 白いモミの木の花粉がありました Pretty Red Balloon (2011)
I found traces of the same microscopic pollen on Trent's clothes as were on the box that contained Lana's remains.[JP] 花粉の痕跡を見つけました トレントの服に合ったのと ラナの遺骨が入った箱ものが 一致しました The Ghost in the Killer (2014)
Because long-term exposure to its pollen caused sterility.[CN] 他们长期吸入花粉,导致不孕 Moonraker (1979)
I... am allergic to pollen.[JP] 私には花粉に対する アレルギーがある The Imitation Game (2014)
The pollen from that was the last thing she inhaled before she died.[JP] 死ぬ直前に その花粉を 吸い込んでる The High in the Low (2014)
It is an encyclopedia of pollen, scent and pheromone.[CN] 是本花粉、香气 和植物费洛蒙的百科全书 Prospero's Books (1991)
And the pollen I found?[JP] 花粉を見つけるの? The High in the Low (2014)
Traces of trillium pusillum pollen on both the box and the victim's bones.[JP] エンレイソウの 花粉の跡が 箱と被害者の骨に ありました The Ghost in the Killer (2014)
Let me play a trick on you.[CN] 花粉 好,捉弄一下你这老巫婆 The Miracle Fighters (1982)
Those damn magnolias are in bloom again... and so is my hay fever.[CN] 那些该死的木兰花又开了 于是我的花粉热又卷土重来 One, Two, Three (1961)
Ginkgo biloba pollen spores and leaf remnants, uncommon to the area.[JP] イチョウの花粉の 胞子と葉っぱだ 珍しい地域だから The Fury in the Jury (2013)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top