ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

终于

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -终于-, *终于*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At last.[CN] 终于 Ninja Assassin (2009)
You finally made it![CN] -早上好 经理 -终于又见到您啦 The Blue Angel (1930)
At last.[CN] 终于成了 Spring (2011)
A somnambulist has been brought to the asylum for admission...[CN] 终于! 有一个梦游者今天来精神病院登记入住了! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"At last I understand his delusion." He thinks I am that mystic Caligari! "Now I know exactly how to cure him..."[CN] 终于,我明白了他的妄想症 他以为我就是那个神秘的卡里加利 现在我也知道如何治疗他了 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
12 March. Finally... finally![CN] 3月12日 终于... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Finds out that Yoon is in his mom's room.[CN] 终于发现小允 原来在他妈妈的房间里 Episode #1.5 (2004)
In your head, there is still a bullet left.[CN] 终于回来了 Episode #1.2 (2004)
At last[CN] 终于 Tendres cousines (1980)
- At last.[CN] -终于 His Girl Friday (1940)
Finally.[CN] 终于 Free to Play (2014)
Finally.[CN] 终于 The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top