ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

忐忑

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忐忑-, *忐忑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety, #15,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All those years, gnawed by guilt, undone by woe, burning with uncertainty.[CN] 这么多年来,给被罪过折磨... 为仇恨困拢... 受忐忑心情煎熬 The Addams Family (1991)
Why is my heart pounding so hard?[CN] 不知道为什么 心里这么忐忑不安 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Well, around Christmas, I get anxiety...[CN] 好吧 当圣诞来临时 我感到忐忑不安 Surviving Christmas (2004)
The ladies of Rome seem to have caught each other's fears this morning.[CN] 罗马女人今日 都忐忑不安 Cleopatra (1963)
I am busting to find out what's going on in that feverish little brain waiting in there.[CN] 那颗忐忑不安的心在想什么 All About Eve (1950)
You're breaking up in little pieces. Am I wearing you down?[CN] 是我令你这样忐忑不安? Gilda (1946)
My nakedness may well shame me.[CN] 我赤裸的身体让我忐忑不安 Tom Jones (1963)
Slamming doors and giving the silent treatment... couldn't change that... but it was easier than admitting I was really scared.[CN] 大发雷霆或跟他们冷战 一点用都没有 但总比承认 自己忐忑不安要来得容易些 Dirty Dancing: Havana Nights (2004)
I've been waiting for you so long...[CN] 靓妹子,一起去骑马吧, 等你等得心忐忑... Farewell (1983)
Some a little ill at ease, some genuinely intimate.[CN] 有些人很忐忑不安, 有些人则是真正的亲密无间 A New Germany: 1933-1939 (1973)
You have a rock where your heart should be little Frank.[CN] 你的心头应当觉得忐忑不安 小弗兰克 Série noire (1979)
Then you do have some doubts, some apprehension of what you're getting yourself into?[CN] 那么你确实有一些 疑惑,有些忐忑 什么你得到自己陷入? 40 Carats (1973)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top