ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

入隊

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -入隊-, *入隊*
Japanese-English: EDICT Dictionary
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sam joined the army when he was eighteen.サムは18才で入隊した。
A great number of citizens went into the army.多くの国民が陸軍に入隊した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Well, this sounds like the army all over again.[JP] まるで入隊検査だな The Manster (1959)
Why didn't you train him hard to make it?[CN] 為甚麼不幫他入隊 No Breathing (2013)
Jung-dong practiced so hard![CN] 正棟經常苦練,應該入隊 No Breathing (2013)
No. I play, but I'm not on the team.[CN] 不,我玩玩,但是沒有入隊 The Virgin Suicides (1999)
Young men are beaten and forced into the army, many as young as 12 years old.[JP] 若者たちは打たれ 軍へ強制入隊させられる 多くは未だ12歳の子供 Rambo (2008)
- I ran like hell. - Joined the Air Force the next day.[JP] ああ 走って逃げて翌日空軍に 入隊したよ Space Cowboys (2000)
Three years later, he's ripping through boot camp. Attending physician calls the improvement in his blood-cell count miraculous.[JP] 入隊時には血液疾患が Corporal Punishment (2007)
I'm having them check for a clerical error or spelling mistake.[CN] 費什入隊的記錄 我讓他們檢查下 是記錄錯誤還是名字拼錯了 Redacted (2011)
Werth is not just a Marine with post-traumatic stress.[JP] 恐らく入隊からずっと薬物を Corporal Punishment (2007)
I have four sons in the army, and I don't worry.[JP] 私の子は4人も入隊したわ War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
You signed up with Starfleet.[JP] 君は艦隊に入隊した Kir'Shara (2004)
Still wonder why you haven't signed on.[JP] - なぜ君は入隊しないんだ? Daedalus (2005)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top