ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優勝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優勝-, *優勝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, / ] winning; superior, #33,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
優勝[ゆうしょう, yuushou] (n,vs) overall victory; championship; (P) [Add to Longdo]
優勝を争う[ゆうしょうをあらそう, yuushouwoarasou] (exp,v5u) to contend for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうがく, yuushougaku] (n) portrait of sumo tournament winner [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうき, yuushouki] (n) championship pennant [Add to Longdo]
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant)) [Add to Longdo]
優勝候補[ゆうしょうこうほ, yuushoukouho] (n) favorite (top choice) for the championship (favourite); best bet for the title [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうせん, yuushousen] (n) championship tournament; finals [Add to Longdo]
優勝争い[ゆうしょうあらそい, yuushouarasoi] (n) championship race; struggle for victory [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょうば, yuushouba] (n) winning horse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで優勝できると思いますか。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優勝の望みはない。
His team is likely to win.おそらく彼のチームが優勝するだろう。
It is probable that she will win the speech contest.おそらく彼女はその弁論大会で優勝するだろう。
My father ran in the cooking contest and won the first prize.お父さんは料理コンテストに出て優勝したのよ。 [F]
We have to win seven times in a row to win this tournament.このトーナメントに優勝するには、7回続けて勝たなくてはいけません。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途洋洋ですね。
The whole soccer team was on cloud nine after winning the championship.サッカーチーム全体が優勝して浮き浮きしてた。
Congratulations on coming first in the competition.その競技で優勝したそうで、おめでとうございます。
That athlete won three times in a row in this tournament.その選手はこの大会で三回連続優勝した。
The player won the championship three times in a row.その選手は選手権大会で連続して3度優勝した。
It took a load off my mind when our team won the championship.チームが優勝して私も肩の荷が下りた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, may I present the winners of the 74th Annual Hunger Games.[CN] 女士們,先生們,我來介紹一下 第74屆饑餓遊戲的優勝 The Hunger Games (2012)
When it comes to guitar playing[CN] 擂臺戰"的優勝者是... The Voice (2011)
And as expected, took first prize.[CN] 我獲得全國大賽優勝,可是... Confessions (2010)
And with one race to go at Monza the man who wins at Monza will be the world champion.[JP] 次のモンツァのレースで... 優勝したドライバーが 世界チャンピオンです Grand Prix (1966)
He's gonna beat Sarti to the finish. There's the flag, Barlini wins for Ferrari.[JP] アロン、サルティを抑えてフィニッシュ フェラーリのバルリーニ優勝です Grand Prix (1966)
That the winning daffodil that just walked out?[JP] 彼が優勝 Farewell, My Lovely (1975)
Aron is the winner. Aron is the new world champion.[JP] アロンの優勝、 アロンが新しいワールド・チャンピオン Grand Prix (1966)
No one wins unless everyone wins. And you don't win by beating up on people who can't defend themselves.[CN] 大家應該一起來達到優勝的態勢, 而不能是只向那些弱勢群體開刀。 Bowling for Columbine (2002)
You are losing to a man who needs almost to be carried to and from his car.[JP] 君は肝心なところで いつも、彼に優勝をさらわれる Grand Prix (1966)
And in the same tournament, in woman's division, also the first place winner, Hera yoon, the goddess...[CN] 還有 同一年 同一個大會 女生部優勝者 第一名 尹赫拉 Episode #1.7 (2010)
Survival of the fittest, Son.[CN] 生存是優勝劣敗,兒子。 Harry and the Hendersons (1987)
His car home in first place today in the Belgian Grand Prix.[JP] 彼の車は今日、 このベルギーGPが初優勝です Grand Prix (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優勝[ゆうしょう, yuushou] -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top