ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบอำนาจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบอำนาจ-, *มอบอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบอำนาจ(v) authorize, See also: assign authority, Syn. ให้อำนาจ, มอบสิทธิ์, Ant. รับมอบอำนาจ, Example: อธิการแต่ละแห่งอาจจะมอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบอำนาจก. มอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what no one knew... was that the king of the goblins had fallen in love with the girl... and he had given her certain powers.แต่สิ่งหนึ่งที่ใครไม่รู้คือ... ราชาแห่งปิศาจ กำลังตกหลุมรักเธออยู่ และเขา ได้มอบอำนาจแก่เธอ Labyrinth (1986)
And by god I'm really going to give it all my mightพระเจ้า ฉันจะมอบอำนาจทั้งหมดของฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Kenji Shindo as my successor..."เคนจิ ชินโด เป็นทายาทผู้รับมอบอำนาจต่อจากฉัน..." Blues Harp (1998)
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา? The Corporation (2003)
-You have Sister Summersisle's authority?ซิสเตอร์ซัมเมอร์สไอล์ มอบอำนาจคุณเหรอ The Wicker Man (2006)
The Attorney General has authorized me to take him in for questioning.ทอม มอร์แกน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้มอบอำนาจกับฉันให้พาเขาไป สอบสวน Eagle Eye (2008)
You'd be empowered to be your own guardian.คุณควรที่จะฟ้องศาลให้มอบอำนาจให้คุณดูแลตัวคุณเอง Bonfire of the Vanity (2008)
But until then, we still have some transition business to go over.และจนกว่าจะถึงตอนนั้น เรายังมีพิธีมอบอำนาจที่ต้องจัดการเสียก่อน 24: Redemption (2008)
I've acted selfish.เจ้าคือคนที่ได้รับมอบอำนาจโดยตรงจากข้า Goemon (2009)
You're now both officially represented by Saul Goodman and Associates.ตอนนี้นาย 2 คนส่งมอบอำนาจอย่างเป็นทางการแล้ว โดยซอล กู๊ดแมนและเพื่อนร่วมงาน Better Call Saul (2009)
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต Balm (2009)
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์ Trespass (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบอำนาจ[møp-amnāt] (v, exp) EN: authorize ; assign authority  FR: accréditer ; mandater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorize(vt) ให้อำนาจ, See also: มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, อนุญาต, Syn. empower, commission
hand on(phrv) มอบอำนาจให้กับ, Syn. hand over
hand over(phrv) มอบอำนาจให้กับ, Syn. hand on
mandate(vt) มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง), See also: ให้อำนาจ
repose in(idm) มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
scepter(vt) มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. sceptre
sceptre(vt) มอบคทาให้, See also: มอบอำนาจให้, Syn. scepter
seat(vt) มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี), See also: มอบอำนาจ
vest(vt) มอบอำนาจ, See also: ให้สิทธิ์ดำเนินการ, Syn. bestow, confer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
authoris(z) e (ออ'เธอไรซ') มอบอำนาจ,แต่งตั้งมอบหมาย. -authoris (z) er n.
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน,เงินลงทุน,การมอบอำนาจหน้าที่,การมอบตำแหน่ง,สิ่งปกคลุม,เสื้อผ้าอาภรณ์
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful, legal, licit
mandate(แมน'เดท) n. คำสั่ง,อาณัติ,อาณัติปกครอง,คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบหมาย,ประกาศิต,กฤษฎีกา. vt. มอบอำนาจ,มอบอาณัติปกครอง,ให้อำนาจ,ออกประกาศิตหรือกฤษฎีกา, Syn. commander

English-Thai: Nontri Dictionary
authorize(vt) ให้อำนาจ,ให้สิทธิ์,อนุญาต,มอบอำนาจ,แต่งตั้ง,มอบหมาย
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้
mandate(vt) ทำให้อยู่ในอาณัติ,มอบอำนาจ,ออกประกาศิต
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warrant(vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top