ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชนบท

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนบท-, *ชนบท*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนบท(n) countryside, See also: up-country, the country, rural areas, Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Ant. เมือง, เมืองหลวง, กรุง, Example: คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชนบท(ชนนะบด) น. บ้านนอก, เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ruralชนบท, แบบชนบท, เกี่ยวกับชนบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyl; idyllชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
idyll; idylชนบทพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท Rebecca (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
As soon as he got out, he was back tramping the countryside preaching nonviolence and demanding a free india.ทันทีที่ออกมา เขาก็จะไปตามชนบท เทศน์เรื่องอหิงสาและ เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย Gandhi (1982)
His factory prefabricates houses for rural areas.โรงงานของเขา Prefabricates บ้านสำหรับพื้นที่ชนบท The Russia House (1990)
Then my new family returned from the countryside.แล้วพอครอบครัวใหม่ของแม่กลับมาจากชนบท The Joy Luck Club (1993)
To see the wonderful farms, the countryside.หากต้องการดูฟาร์มที่ยอดเยี่ยมชนบท The Birdcage (1996)
They will recover well at my country estate.พวกนางจะดีขึ้นที่วังข้าในชนบท The Man in the Iron Mask (1998)
I lived in a country house.ข้าเคยอยู่ในบ้านชนบท The Man in the Iron Mask (1998)
and was taken to the country where he lived quietly... visited often by the queen.และถูกนำตัวไปอยู่เงียบๆ ในชนบท และพระราชินีเสด็จไปเยี่ยมบ่อยครั้ง The Man in the Iron Mask (1998)
Do you know your way around? Do you know any country people?คุณรู้จักรอบๆ นี้เหรอ คุณรู้จักคนชนบทพวกนี้หรือเปล่า eXistenZ (1999)
Not country people. Games people.ไม่ใช่ชนบท พวกคอเกม eXistenZ (1999)
Countryside's full of games-development people, project coordinators little factories.ชนบทเต็มไปด้วยนักพัฒนาเกม ผู้ประสานงานโครงการ ในโรงงานเล็กๆ eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนบท[chonnabot] (n) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country  FR: campagne [f] ; région rurale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countryside(n) ชนบท, See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Syn. rural area, rural district
outback(n) ชนบท (โดยเฉพาะในออสเตรเลีย), See also: พื้นที่ห่างไกลความเจริญ
boondocks(sl) พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
back roadn. ทางเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ราดยาง,ถนนชนบท
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
countryfied(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของบ้านนอกหรือชนบท., Syn. countrified
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople, rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot, rustic -pl. countrymen

English-Thai: Nontri Dictionary
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท
peasant(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
peasantry(n) ชาวชนบท,ชาวนา,คนบ้านนอก,ชาวไร่
rural(adj) เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับการเกษตร
rustic(n) คนชนบท,คนบ้านนอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
田舎[いなか, inaka] (n) ชนบท

German-Thai: Longdo Dictionary
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top