ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungly

Y UH1 NG   
242 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungly-, *jungly*, jung
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jungly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jungly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jungle[N] ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง, See also: กองระเกะระกะ
jungle[N] ป่าทึบ, See also: ป่า, ดงป่า, Syn. forest, woods
jungle[N] ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน, See also: ความสับสนวุ่นวาย
jungle fever[N] ไข้ป่า, See also: ไข้จับสั่น
jungle juice[SL] เหล้าแรง
asphalt jungle[SL] เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jung(ยูง) n. Carl Gustav (คาร์ลกูล'ทาฟ) .นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวิส, See also: Jungian
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
jungle gymn. โครงเหล็กสามมิติสำหรับเด็กเล่น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
jungly(จัง'กลี) adj. คล้ายป่าทึบ

English-Thai: Nontri Dictionary
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า,ไข้มาลาเรีย
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jungle feverไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, jungleไข้ป่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jungceylon (n) ชื่อเมืองภูเก็ตในอดีต
See also: R. Phuket

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jungI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
jungThey live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.
jungThey cut out a path through thick jungle.
jungHe contracted malaria while living in the jungle.
jungIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
jungHe explored the Amazon jungle.
jungHe wrote a book about his adventures in the jungle.
jungWe will get through the jungle somehow.
jungWe chopped our way through the jungle.
jungThe expedition passed through the great jungle.
jungBeat a path through the jungle.
jungThey cut out a path through the jungle.
jungWild animals live in the jungle.
jungThis boat goes through the jungle.
jungThe lion is the king of the jungle.
jungHe ran a great risk in the jungle.
jungThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักล้างถางพง[V] clear the jungle, See also: prepare field for planting, Example: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
ทางป่า[N] jungle trail, See also: jungle track, jungle route, jungle path, Syn. ทางเดินป่า, Example: ทางป่าแถวนี้ชาวบ้านลือกันว่ามีงูชุกชุม
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไข้ป่า[N] malaria fever, See also: jungle fever, Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น, Example: นักสำรวจต้องยุติการตรวจพื้นที่เนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่า, Thai definition: ไข้ที่เกิดเพราะถูกอายพิษดิน และว่านยาในป่าดงดิบ
โขลนทวาร[N] archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
ป่าใหญ่[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Example: ลูกไม้ต่างๆ ในป่าใหญ่นั้นมีน้อย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่รกด้วยต้นไม้ต่างๆ มีบริเวณกว้างใหญ่
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง[N] forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
พงพี[N] jungle, See also: forest, woods, Syn. ป่าดง, พงไพร, ป่า, พนา, ป่าดงพงพี, Example: ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
พนา[N] forest, See also: wood(s), jungle, Syn. ป่า, พง, Example: เมื่อค่ำลงก็มีเสียงหรีดหริ่งเรไรเสียงดังก้องไพรพนา, Count unit: ป่า
วนาสณฑ์[N] jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
โดมไพร[N] forest outline, See also: jungle outline, forest verge, forest border, forest fringe, Syn. แนวป่า, Example: เขาท่องเที่ยวไปในโดมไพร
ตะโก[N] tiger, See also: jungle cat, Syn. เสือ, Count unit: ตัว, Notes: กะเหรี่ยง
ราวป่า[N] edge of a forest, See also: strip of woods, strip of forest, forest line, boundary of the jungle, Syn. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า, Example: เสียงใบไม้ร่วงในราวป่าราวกับเสียงดนตรี
ดง[N] jungle, See also: forest, plantation, thick forest, Syn. ป่า, ป่าหญ้า, ป่าดง, ไพร, พง, Example: งูชอบนอนขดตัวอยู่ตามดง, Count unit: ดง, Thai definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น
ดงดาน[N] jungle, See also: extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through), Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
ดง[N] jungle, See also: forest, plantation, thick forest, Syn. ป่า, ป่าดง, ไพร, พง, Example: งูชอบนอนขดตัวอยู่ตามดง, Count unit: ดง, Thai definition: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น
ดงดาน[N] jungle, See also: extensive forest (where the foliage is so thick that the sun does not shine through), thic, Syn. ป่าทึบ, ป่าใหญ่, Example: กระท่อมน้อยของลุงคนนี้ตั้งอยู่กลางดงดาน, Thai definition: ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
กฎหมู่[N] mob rule, See also: jungle law, majority power, Example: นาย เติ้ง เสี่ยว ผิง ไม่อาจยินยอมให้กฎหมู่หรืออิทธิพลของชาวต่างประเทศมามีส่วนกำหนดวิถีทางการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมจีนจนมากเกินไป, Thai definition: อำนาจกดดันที่บุคคลจำนวนมากนำมาใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำหรือเว้นกระทำสิ่งที่ต้องการ (มักไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย)
ไก่ป่า[N] jungle fowl, See also: wild fowl, red jungle fowl, Example: ไก่ป่าโก่งคอขันดังกังวานทั่วหุบเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus ในวงศ์ Phasianidae ขาสีเทา โคนหางสีขาว ชอบอาศัยในป่าไผ่ ในประเทศไทยมี 2 ชนิดย่อย คือ ไก่ป่าติ่งหูขาว (G. g. gallus) และไก่ป่าติ่งหูแดง (G. g. spadiceus) ไก่ชนิดนี้เป็นต้นตระกูลของไก่บ้าน
แมวป่า[N] wild cat, See also: jungle cat, Syn. เสือกระต่าย, เสือบอง, Example: แมวป่าและอีเห็นนั้นมีจมูกดมกลิ่นที่ดี, Count unit: ตัว
หักร้าง[V] clear land for farming, See also: clear the jungle, Syn. ถางพง, หักร้างถางพง, Example: สองคนผัวเมียช่วยกันหักร้างป่าแห่งนี้ให้เป็นที่ทำกิน, Thai definition: ฟันป่าลงให้เตียน
หักร้างถางพง[V] clear the jungle, See also: clear land for farming, make a clearing in a virgin forest, Example: ชาวไร่ช่วยกันหักร้างถางพงเข้าไปทำมาหากินในป่า, Thai definition: ฟันป่าลงให้เตียน
อรัญ[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Example: เขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในอรัญพงไพร, Notes: (บาลี)
อรัญญิก[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Notes: (บาลี)
อรัญวาสี[N] sect of monks who lived in the jungle, Example: พระรูปนี้เป็นพระที่อยู่ฝ่ายอรัญวาสี, Thai definition: ชื่อคณะสงฆ์โบราณ ซึ่งตั้งอารามอยู่ในป่าห่างจากชุมนุมชน, Notes: (บาลี)
ป่าดงใหญ่[N] (tropical) forest, See also: jungle, the woods, Example: ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว
ป่าดงใหญ่[N] (tropical) forest, See also: jungle, the woods, Example: ในขณะนี้พื้นที่ป่าดงใหญ่ในประเทศไทยเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ไก่ป่า[n. exp.] (kai pā) EN: Red Junglefowl   FR: Coq bankiva [m] ; Coq sauvage [m] ; Coq rouge [m]
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever   FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
แมวป่า[n.] (maēopā) EN: Jungle Cat   FR: chat sauvage [m]
นกเอี้ยงควาย[n. exp.] (nok īeng khwāi) EN: Jungle Myna   FR: Martin forestier [m] ; Mainate de jungle [m] ; Martin brun [m] ; Martin sombre [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān øn) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī neūa) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกเทา[n. exp.] (nok jap malaēng ok thao) EN: Grey-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche ombré [m] ; Rhinomyias à poitrine grise [m]
นกจับแมลงป่า[n. exp.] (nok jap malaēng pā) EN: jungle flycatcher   
นกกินแมลงป่า [n. exp.] (nok kin malaēng pā) EN: Jungle Babbler   
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove   FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest   FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดง[n.] (pādong) EN: heavy forest ; jungle ; forest   FR: forêt dense [f] ; jungle [f] ; forêt sauvage [f]
ป่าคอนกรีต[n. exp.] (pā khønkrīt) EN: concrete jungle   
ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา[n. exp.] (phīseūa dārā phrai thammadā) EN: Common Jungleglory   
ผีเสื้อเจ้าป่า[n. exp.] (phīseūa jao pā) EN: Tufted Jungleking ; Jungleking   
พงพี[n.] (phongphī) EN: jungle   
ไพร[n.] (phrai) EN: forest ; wood ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m]
โรคมาลาเรียในดง[n. exp.] (rōk mālārīa nai dong) EN: jungle fever   
ทางเดินป่า[n. exp.] (thāngdoēn) EN: jungle trail   
วน[n.] (wana) EN: forest ; woods ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNG    Y UH1 NG
JUNGE    JH AH1 NG
JUNG'S    Y UH1 NG Z
JUNGER    JH AH1 NG ER0
JUNGLE    JH AH1 NG G AH0 L
JUNGIN    JH AH1 N G IH0 N
JUNGMAN    JH AH1 NG M AH0 N
JUNGLES    JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGERS    JH AH1 NG ER0 Z
JUNGELS    JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGHANS    JH AH1 NG G AH0 N Z
JUNGBLUTH    JH AH1 NG B L UW0 TH
JUNGWIRTH    JH AH1 NG G W ER0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jungle    (n) ʤˈʌŋgl (jh uh1 ng g l)
jungly    (j) ʤˈʌŋgliː (jh uh1 ng g l ii)
jungles    (n) ʤˈʌŋglz (jh uh1 ng g l z)
junglier    (j) ʤˈʌŋglɪəʳr (jh uh1 ng g l i@ r)
jungliest    (j) ʤˈʌŋglɪɪst (jh uh1 ng g l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery, #14,946 [Add to Longdo]
金大中[Jīn Dà zhōng, ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ, ] Kim Dae Jung, president of Korea 1998-2003, #40,069 [Add to Longdo]
准噶尔[Zhǔn gá ěr, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄚˊ ㄦˇ, / ] Dzungar, Junggar or Dsungharian basin in XinJiang, #65,431 [Add to Longdo]
金宇中[Jīn Yǔ zhōng, ㄐㄧㄣ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, ] Kim Woo-jung, #72,705 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] jungle, #291,511 [Add to Longdo]
万荣乡[Wàn róng xiāng, ㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wanjung (village in Taiwan), #693,034 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] jungle grass; lair, #890,707 [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, ] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地 [Add to Longdo]
康乾宗迦峰[Kāng qián zōng jiā fēng, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] Kachenjunga (Himalayan peak) [Add to Longdo]
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005 [Add to Longdo]
准格尔盆地[zhǔn gé ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˊ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] the Junggar or Dsungharian basin in Xinjiang between the Altai and TianShan ranges [Add to Longdo]
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
jungen, See also: junge
Jungfrau(n) |die, pl. Jungfrauen| หญิงพรหมจรรย์ หรือ ชาวราศีกันย์
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Meerjungfrau(n) |die, pl. Meerjungfrauen| นางเงือก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle [Add to Longdo]
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
grazile, junge Frausylph [Add to Longdo]
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]
gegrilltes Fleisch von jungem Geflügel [cook.]spatchcock [Add to Longdo]
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Hotelpage {m}; Hoteljunge {m}; Page {m} | Hotelpagen {pl}; Hoteljungen {pl}bellboy; bellhop [Am.]; page; pageboy [Br.] | bellboys; pages [Add to Longdo]
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Jungbrunnen {m}fountain of youth [Add to Longdo]
Jungautor {m}; Jungautorin {f}fledgeling writer; fledgling writer [Add to Longdo]
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
ein schwerer Junge; ein übler Kerla bad egg [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
alte Jungfer {f}old maid [Add to Longdo]
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernhäutchen {n} [anat.]hymen [Add to Longdo]
Jungfernreben {pl}virginias [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernschaft {f}maidenhood [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}maidenliness [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}virginity [Add to Longdo]
Jungfrau {f} | Jungfrauen {pl}virgin | virgins [Add to Longdo]
Jungfrau {f}vestal [Add to Longdo]
Jungfrau {f} (Sternzeichen)Virgo [Add to Longdo]
die heilige Jungfrau Maria [relig.]the Blessed Virgin Mary [Add to Longdo]
die Jungfrau von Orleansthe Maid of Orleans [Add to Longdo]
Junggeselle {m} | Junggesellen {pl} | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Junggesellenbude {f}bachelor pad [Add to Longdo]
Junggesellenleben {n}bachelor's life [Add to Longdo]
Junggesellentum {n}bachelorhood [Add to Longdo]
Junggesellin {f}bachelor girl; spinster [Add to Longdo]
Jungpaläolithikum {n} [hist.]upper Paleolithic [Add to Longdo]
Jungpfadfinder {pl}cubs [Add to Longdo]
Jungprogrammierer {m}junior programmer [Add to Longdo]
Jungs {pl}youngsters [Add to Longdo]
Jungsein {n}; Jugendlichkeit {f}youngness [Add to Longdo]
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur [Add to Longdo]
Jungvermählten {pl}newlyweds [Add to Longdo]
Jungvieh {n} [agro.]young stock [Add to Longdo]
Jungvogel {m}fledgeling; fledgling [Add to Longdo]
Jungvogel {m} | Jungvögel {pl}squab | squabs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[, konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
ジャングル[, janguru] (n) jungle; (P) [Add to Longdo]
ジャングルジム[, jangurujimu] (n) jungle-gym [Add to Longdo]
閏月[うるうづき;じゅんげつ, uruuduki ; jungetsu] (n) intercalary month [Add to Longdo]
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
山烏;山鴉[やまがらす, yamagarasu] (n) (1) crow in the mountains; (2) (See ハシブトガラス) jungle crow (Corvus macrorhynchos); (3) (See ミヤマガラス) rook (species of crow, Corvus frugilegus); (4) (arch) (derog) dark-skinned person [Add to Longdo]
視準儀[しじゅんぎ, shijungi] (n) collimator [Add to Longdo]
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle [Add to Longdo]
旬月[じゅんげつ, jungetsu] (n) month and ten days; ten months; short time [Add to Longdo]
準学士[じゅんがくし, jungakushi] (n) associate (of arts); associate's degree (in arts) [Add to Longdo]
純額[じゅんがく, jungaku] (n) net amount; net price [Add to Longdo]
純銀[じゅんぎん, jungin] (n) pure silver [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] (n,vs) provincial tour; (P) [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
順繰り[じゅんぐり, junguri] (n) in turn; order [Add to Longdo]
順行[じゅんこう;じゅんぎょう(ok), junkou ; jungyou (ok)] (n,vs) (1) (ant [Add to Longdo]
水準儀[すいじゅんぎ, suijungi] (n) leveling instrument; levelling instrument; surveyor's level [Add to Longdo]
赤色野鶏[せきしょくやけい;セキショクヤケイ, sekishokuyakei ; sekishokuyakei] (n) (uk) red jungle fowl (Gallus gallus) [Add to Longdo]
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] (n) {comp} simple type [Add to Longdo]
単純語[たんじゅんご, tanjungo] (n) {ling} (See 複合語) simple word [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] (n) {comp} low-level language [Add to Longdo]
標準画質チャンネル[ひょうじゅんがしつチャンネル, hyoujungashitsu channeru] (n) standard definition channel [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] (n) (See 共通語) standard language (of a country); standard Japanese; (P) [Add to Longdo]
標準誤差[ひょうじゅんごさ, hyoujungosa] (n) standard error; SE [Add to Longdo]
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P) [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]
矛盾語法[むじゅんごほう, mujungohou] (n,adj-no) oxymoron [Add to Longdo]
嘴太鴉[はしぶとがらす;ハシブトガラス, hashibutogarasu ; hashibutogarasu] (n) (uk) jungle crow (Corvus macrorhynchos) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] Jungfrau [Add to Longdo]
処女膜[しょじょまく, shojomaku] Jungfernhaeutchen, Hymen [Add to Longdo]
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
憎まれっ子[にくまれっこ, nikumarekko] frecher_Junge, ungezogener_Junge [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
独身寮[どくしんりょう, dokushinryou] Wohnheim_fuer_Junggesellen [Add to Longdo]
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
老若[ろうにゃく, rounyaku] alt_und_jung, Alter_und_Jugend [Add to Longdo]
老若[ろうにゃく, rounyaku] alt_und_jung, Alter_und_Jugend [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] das_Alter (eines jungen Maedchens) [Add to Longdo]
苗木[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]
若い[わかい, wakai] jung [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]
若手[わかて, wakate] junger_Mann, junges_Mitglied [Add to Longdo]
若死に[わかじに, wakajini] jung_sterben [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] junger_Mann, Jugendlicher, Jugend [Add to Longdo]
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jungly
      adj 1: overgrown with tropical vegetation

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top