ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

job work

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job work-, *job work*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job workn. งานพิมพ์ปลีกย่อย,งานเหมา,งานรับจ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, other than, uh, you know, getting zapped, how's the job working out?นอกจากเรื่องที่โดนไฟดูด งานเป็นไงบ้าง Just My Luck (2006)
After his release, Junior Palaita got a job working for a furniture company and lives with his family.หลังจากถูกปล่อยตัว จูเนียร์ ได้งานในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ และอยู่กับครอบครัว Gridiron Gang (2006)
And I know you're working really hard to make this new job work.ฉันรู้คุณขยันทุ่มเทให้กับงานใหม่ Big Momma's House 2 (2006)
Look, I know how this job works, you know how this job works.-Don't taIk to each other. -DENNY: Expand. Deja Vu (2006)
No money to his name, he takes a job working on a boat.ไม่มีเงิน รับทำงานในเรือ The Damage a Man Can Do (2008)
I can't believe that I get a job workg for my literary idol,ผมไม่อยากจะเชื่อเลย ผมอุตสาห์ได้ทำงานกับนักเขียนคนโปรด Summer Kind of Wonderful (2008)
He told me you got a job working for the government. Yeah!เขาบอกฉันว่านายได้ทำงานให้กับรัฐบาล Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Charlie Figg was already on the job working as a deputy.ชาร์ลี ฟิกก์ ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยนายอำเภอแล้ว Pay It Forward (2013)
He either has a job working with dead bodies, or that's from his first victim who we haven't found yet.ก็ต้องมาจากเหยื่อคนแรกที่เรายังหาไม่เจอ ถ้าเรายังยึดทฤษฎีเรื่องศาสนาอยู่ The Inspiration (2013)
Had a great job working for the U.S. Nuclear Program pleasant house in the suburbs a new Cadillac and a fat little dog called "Schnitzel."มีงานที่ดี ในหน่วยงานนิวเคลียร์ของอเมริกา... บ้านเงียบสงบในชนบท มีรถแคดิแลคใหม่ และหมาตัวเล็กอ้วนชื่อ ชนิทเซล The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Okay, Larry, I know how a hand job works. I had no idea you guys were together.ไอ้จู๋ฉันก็อยู่ในมือหล่อนแล้ว แล้วหล่อนก็... Office Christmas Party (2016)
Bonnie got a job working at the hospital.ตอนนี้บอนนี่มีงานทำที่โรงพยาบาลแล้ว Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
job workWhat's new with you? How is your new job working out?

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top