ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter on

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter on-, *enter on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter on[PHRV] เริ่มเพลิดเพลิน, See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท, Syn. enter upon
enter one's mind[IDM] คิดออก, See also: นึกได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter onEnter one's dog in a dog show.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นสมอง[V] enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
ขึ้นบัญชี[V] enter one's name, Syn. ลงบัญชี, Example: เราจะขึ้นบัญชีชื่อคุณไว้ในฐานะเป็นผู้สมัคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงชื่อ [v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name   FR: signer ; apposer sa signature ; parapher = parafer ; indiquer son nom

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enter one's name; apply; sign up, #2,048 [Add to Longdo]
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, / ] enter oneself for an examination, #6,746 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top