ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchilada

EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchilada-, *enchilada*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchilada[N] ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดไส้เนื้อและผัก

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHILADA    EH0 N CH IH0 L AA1 D AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンチラーダ[, enchira-da] (n) enchilada (spa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchilada
   n 1: tortilla with meat filling baked in tomato sauce seasoned
      with chili

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

enchilada ( EH0 N CH AH0 L AA1 D AH0)

 


  

 
enchilada
 • ขนมปังกลมของเม็กซิโกที่สอดไส้เนื้อและผัก[Lex2]
 • /EH0 N CH AH0 L AA1 D AH0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top