ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric eel

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric eel-, *electric eel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric eel[N] ปลาไหลไฟฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
電気ウナギ;電気鰻[でんきウナギ(電気ウナギ);でんきうなぎ(電気鰻), denki unagi ( denki unagi ); denkiunagi ( denki unagi )] (n) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]
痺鰻;痺れ鰻[しびれうなぎ;シビレウナギ, shibireunagi ; shibireunagi] (n) (uk) (obsc) (See 電気鰻) electric eel (Electrophorus electricus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric eel
   n 1: eel-shaped freshwater fish of South America having electric
      organs in its body [syn: {electric eel}, {Electrophorus
      electric}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

electric eel ( AH0 L EH1 K T R IH0 K IY1 L)

 


  

 
electric eel
 • ปลาไหลไฟฟ้า[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top