ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edm

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edm-, *edm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edmabbr. early diastolic murmur
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
freedman(n) ทาสที่เป็นอิสระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edman Degradationการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDMAN    EH1 D M AH0 N
EDMAR    EH1 D M AA0 R
EDMOND    EH1 D M AH0 N D
EDMARK    EH1 D M AA0 R K
EDMUND    EH1 D M AH0 N D
EDMUNDA    EH2 D M AH1 N D AH0
EDMISON    EH1 D M IH0 S AH0 N
EDMONDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMANDS    EH1 D M AH0 N D Z
EDMONDA    EH2 D M AA1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edmund    (n) ˈɛdmənd (e1 d m @ n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃德蒙顿[Āi dé méng dùn, ㄞ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, #119,511 [Add to Longdo]
艾德蒙顿[Ài dé méng dùn, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄇㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Edmonton, capital of Alberta, Canada [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリードマン[, furi-doman] (n) Friedman; (P) [Add to Longdo]
肉蒲団;肉布団[にくぶとん, nikubuton] (n) (arch) female bedmate (whose body is likened to a fleshy cushion) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top