ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edger

EH1 JH ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edger-, *edger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edger(เอด'เจอะ) n. เครื่องทำขอบ,เครื่องมือทำรอยบนขอบ
hedgerow(เฮดจฺ'โร) n. แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว
ledger(เลด'เจอะ) n. บัญชีแยกประเภท,หินแผ่นหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
hedgerow(n) รั้วกั้น,รั้วต้นไม้
ledger(n) หิน,บัญชีแยกประเภท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGER    EH1 JH ER0
EDGERLY    EH1 JH ER0 L IY0
EDGERTON    EH1 JH ER0 T AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドレッジャー[, dorejja-] (n) dredger [Add to Longdo]
元帳[もとちょう, motochou] (n) ledger [Add to Longdo]
元帳残高[もとちょうざんだか, motochouzandaka] (n) ledger balance [Add to Longdo]
原簿[げんぼ, genbo] (n) ledger; original record; register [Add to Longdo]
質権設定者[しちけんせっていしゃ, shichikensetteisha] (n) pledger; pledgor [Add to Longdo]
総勘定元帳[そうかんじょうもとちょう, soukanjoumotochou] (n) general ledger (accounting) [Add to Longdo]
台帳[だいちょう, daichou] (n) account book; ledger; register; (P) [Add to Longdo]
帳表[ちょうひょう, chouhyou] (n) ledger report [Add to Longdo]
付け落とす[つけおとす, tsukeotosu] (v5s) to neglect to make an entry in a ledger [Add to Longdo]
補助元帳[ほじょもとちょう, hojomotochou] (n) subsidiary ledger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  edger
      n 1: a person who puts finishing edges on a garment
      2: garden tool for cutting grass around the edges of a yard

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top