ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edentata

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edentata-, *edentata*
Possible hiragana form: えでんたた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edentatan. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Edentata
   n 1: order of mammals having few or no teeth including: New
      World anteaters; sloths; armadillos [syn: {Edentata},
      {order Edentata}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

edentata

 


  

 
edentata
 • n. ประเภท (order) สัตว์ที่ไร้ฟัน [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
identity, eventuate, dented, entity, orientate, ardent, identity's, potentate, eventide, identify, ordinated, denoted, donated, eternity, identikit, identities, ordinate, annotate, addenda, tented, indented

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top