ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

east-northeast

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -east-northeast-, *east-northeast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east-northeast[N] ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-northeast[ADJ] ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: จากทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-northeast[ADV] ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
東北東[とうほくとう, touhokutou] (n) east-northeast; ENE [Add to Longdo]
[とら, tora] (n) third sign of Chinese zodiac (The Tiger, 3am-5am, east-northeast, January); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top