Search result for

the guys like this, hardcore guys, pros, 90 percent of them emanate from a one-square-mile neighborhood called charlestown

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the guys like [...] d charlestown-, *the guys like [...] d charlestown*

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) guys ( G AY1 Z) like ( L AY1 K) this ( DH IH1 S), hardcore ( HH AA1 R D K AO1 R) guys ( G AY1 Z), pros ( P R OW1 Z), 90 percent ( P ER0 S EH1 N T) of ( AH1 V) them ( DH EH1 M) emanate from ( EH1 M AH0 N EY2 T F R AH1 M) a one ( AH0 W AH1 N)-square ( S K W EH1 R)-mile ( M AY1 L) neighborhood ( N EY1 B ER0 HH UH2 D) called ( K AO1 L D) Charlestown ( CH AA1 R L Z T AW2 N)

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
guys
 • /G AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /g'aɪz/ [OALD]
  [guy]
 • คนนั้น: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น [Lex2]
 • เชือกรัด: สายรัด [Lex2]
 • เยาะเย้ย: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน [Lex2]
 • คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)[Lex2]
 • (ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ [Hope]
 • /G AY1/ [CMU]
 • (n) /g'aɪ/ [OALD]
 • (v) /g'aɪ/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
hardcore
 • /HH AA1 R D K AO1 R/ [CMU]
pros
 • /P R OW1 Z/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒuz/ [OALD]
  [pro]
 • ก่อน: ไปข้างหน้า, แทนที่ [Lex2]
 • ที่เห็นด้วย[Lex2]
 • สำหรับ[Lex2]
 • ผู้ที่เห็นด้วย[Lex2]
 • การลงความเห็นสนับสนุน[Lex2]
 • นักกีฬาอาชีพ (คำย่อของ professional)[Lex2]
 • การขายตัว: การขายประเวณี [Lex2]
 • ต่อ เช่น pro Person ต่อคน [LongdoDE]
 • (โพร) adv.,n. (pl. pros) (สิ่งที่) ชอบ,สนับสนุน,=professional (ดู) [Hope]
 • (adj) เห็นด้วย,ซึ่งสนับสนุน,ชอบ [Nontri]
 • (n) ข้อสนับสนุน [Nontri]
 • /P R OW1/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒu/ [OALD]
percent
 • เปอร์เซ็นต์: ร้อยละ [Lex2]
 • ที่แสดงสัดส่วนต่อร้อย: ที่เป็นร้อยละ [Lex2]
 • (เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ ###S. per centum [Hope]
 • (n) ร้อยละ,เปอร์เซนต์ [Nontri]
 • /P ER0 S EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /p'əs'ɛnt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
emanate from
 • ไหลออกจาก: ออกมาจาก [Lex2]
a one
 • (เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Hope]
square
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส: จัตุรัส [Lex2]
 • แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[Lex2]
 • ลานกว้าง: ลานสี่เหลี่ยม [Lex2]
 • ตึกที่มีถนนสี่ด้าน[Lex2]
 • ผลที่ได้จากกำลังสอง: ผลคูณยกกำลังสอง [Lex2]
 • ไม้ฉากของช่างไม้[Lex2]
 • เป็นสี่เหลี่ยม: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • ยกกำลังสอง[Lex2]
 • ปรับให้ตรง: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง [Lex2]
 • อย่างตั้งฉาก[Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ): อย่างซื่อตรง [Lex2]
 • (สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง [Hope]
 • (adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ [Nontri]
 • /S K W EH1 R/ [CMU]
 • (v) /skw'ɛəʴr/ [OALD]
mile
 • ไมล์ (เป็นหน่วยวัดความยาว): ระยะทางที่นับเป็นไมล์ [Lex2]
 • (ไมล์) n. ไมล์,หน่วยระยะทางที่เท่ากับ1760ฟุต,ช่องว่างขนาดใหญ่,ขอบใหญ่ -Phr. (statute mileหรือระยะทางที่เท่ากับ5270ฟุตหรือ1760 หลา;mi.) [Hope]
 • (n) ความยาวเป็นไมล์ [Nontri]
 • /M AY1 L/ [CMU]
 • (n) /m'aɪl/ [OALD]
neighborhood
 • บริเวณใกล้เคียง: ละแวกบ้าน, บ้านใกล้เรือนเคียง, แถวบ้าน [Lex2]
 • (เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ) [Hope]
 • /N EY1 B ER0 HH UH2 D/ [CMU]
called
 • /K AO1 L D/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːld/ [OALD]
  [call]
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːl/ [OALD]
Charlestown
 • /CH AA1 R L Z T AW2 N/ [CMU]
 • /CH AA1 R AH0 L Z T AW2 N/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top