Search result for

*วิ่งหนี*

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: วิ่งหนี, -วิ่งหนี-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเจิดกระเจิงก. แตกหนีไปคนละทิศละทาง เช่น กองทัพข้าศึกถูกตีแตกกระเจิดกระเจิงไป, แตกหมู่เพ่นพ่านไป เช่น ฝูงวัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไป, บางทีใช้ว่า กระเจอะกระเจิง.
โกยวิ่งหนีไปโดยเร็ว.
มอญซ่อนผ้าน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง โดยผู้เล่นนั่งล้อมวง ผู้ซ่อนผ้าจะถือผ้าซึ่งมักฟั่นให้เป็นเกลียวเดินวนอยู่นอกวง เมื่อเห็นผู้ใดเผลอก็ทิ้งผ้านั้นไว้ข้างหลังและทำเสมือนว่ายังไม่ได้ทิ้งผ้า แล้วเดินวนอีก ๑ รอบ ถ้าผู้ที่มีผ้าวางอยู่ข้างหลังยังไม่รู้สึกตัว ก็หยิบผ้านั้นขึ้นมาตี ผู้ถูกตีจะต้องลุกขึ้นวิ่งหนีไป ๑ รอบ แล้วกลับไปนั่งที่เดิม ผู้ซ่อนผ้าก็จะเดินวนต่อไปหาทางทิ้งผ้าให้ผู้อื่นใหม่ แต่ถ้าผู้นั้นรู้ตัวก่อน ก็จะหยิบผ้าลุกขึ้นไล่ตีผู้ซ่อนผ้าให้วิ่งไป ๑ รอบ ผู้ซ่อนผ้าก็จะมานั่งแทนที่ ผู้ที่ไล่ตีนั้นก็จะเป็นผู้ซ่อนผ้าต่อไป.
ลนลานว. อาการที่กลัว ตกใจ หรือรีบร้อนเป็นต้นจนทำอะไรไม่ถูก เช่น ไฟไหม้ข้างบ้านเขาวิ่งหนีไฟลนลานเลยไม่ได้หยิบอะไรมา.
ล้มลุกคลุกคลานก. หกล้มหกลุก เช่น ฝนตกหนักถนนเป็นโคลน เขาต้องวิ่งหนีฝนล้มลุกคลุกคลานไปตลอดทาง สะดุดตอไม้ล้มลุกคลุกคลาน, โดยปริยายหมายความว่า ซวดเซ, ไม่มั่นคง, ตั้งตัวไม่ติด, เช่น ชีวิตของเขาต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลา เขาล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีกว่าจะตั้งตัวได้.
วิ่งราวก. แย่งเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป เช่น วิ่งราวกระเป๋าถือ.
สุดแรงเกิดว. สุดกำลัง, เต็มแรงที่มีอยู่, เช่น เขาตกใจ วิ่งหนีสุดแรงเกิด.
หน้าตาตื่น, หน้าตื่นว. มีสีหน้าตื่นเต้นตกใจเป็นต้น เช่น เขาวิ่งหนีไฟหน้าตาตื่นมา.
ใหญ่น้อยว. บรรดา, ทั้งหลาย, เช่น สัตว์ใหญ่น้อยวิ่งหนีไฟป่า.
ไหว ๆว. อาการที่เคลื่อนไหวหรือพลิ้วไปมา เช่น ปลาแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหว ๆ ลมพัดธงสะบัดอยู่ไหว ๆ, อาการที่เคลื่อนไหวอย่างเห็นไม่ชัด เช่น เห็นคนร้ายวิ่งหนีเข้าไปในพงหญ้าอยู่ไหว ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runaway Industryอุตสาหกรรมวิ่งหนี, Example: อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่งหนี[wing nī] (v, exp) EN: run quickly  FR: prendre la fuite
วิ่งหนี[wing nī] (v, exp) EN: run away ; flee ; fly  FR: s'enfuir en courant ; s'enfuir à toutes jambes

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt(vi) วิ่งหนี, Syn. scarper
beat it(phrv) วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
cheese it(phrv) วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป คำไม่เป็นทางการ
do a bunk(idm) วิ่งหนีไป (คำสแลง), See also: หนีรอดไป
go away(phrv) วิ่งหนีไป, See also: หนีไป, Syn. abscond with
hurry away(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry off
hurry off(phrv) รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry away
leg it(phrv) รีบวิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ)
leg(vi) เดินหรือวิ่งหนี, Syn. walk/run to escape
run(vi) วิ่งหนี, See also: หนี, Syn. escape, leave
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
run away(phrv) หนี, See also: วิ่งหนี, Syn. abscond, escape
runaway(n) ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway(adj) ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
run away(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งหลบไป, Syn. run off
run away from(phrv) วิ่งหนีจาก, See also: วิ่งหนี
run for it(phrv) วิ่งหนี, Syn. swim for
run off(phrv) วิ่งหนี, See also: วิ่งออกไป, Syn. run away
skedaddle(n) รีบวิ่งหนี
start off(phrv) วิ่งหนี, Syn. start away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top