Search result for

*น้ำส้ม*

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำส้ม, -น้ำส้ม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดน้ำส้ม(n) acetic acid, Example: การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์
พริกน้ำส้ม(n) pickled chilli, Syn. พริกดอง, Example: เครื่องเคียงของน้ำเงี้ยวมีหลายอย่าง นอกจากน้ำปลา พริกป่น พริกน้ำส้ม แล้วที่เพิ่มเข้ามาก็มีผักกาดดองซอย, Thai Definition: ชื่ออาหารปรุงรสชนิดหนึ่ง เป็นพริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในน้ำส้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำส้มน. นํ้าคั้นจากผลส้ม ใช้เป็นเครื่องดื่ม
น้ำส้มนํ้าส้มสายชู.
น้ำส้มสายชูน. ของเหลวซึ่งมีกรดแอซีติกละลายอยู่ไม่เกินร้อยละ ๖ มีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร, นํ้าส้ม ก็เรียก.
พริกน้ำส้มน. พริกดอง.
ข้าวปั้นชื่ออาหารแบบญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง ทำจากข้าวญี่ปุ่นซึ่งปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำส้ม เกลือ เป็นต้น ปั้นเป็นก้อนขนาดพอคำ มีหน้าเป็นปลาดิบสด ปลาหมึก กุ้ง ไข่ เป็นต้น กินกับซอสญี่ปุ่น.
ข้าวมันไก่น. ข้าวเจ้าหุงด้วยน้ำต้มกระดูกไก่โดยหุงแบบไม่เช็ดน้ำ กินกับไก่ตอนต้มหั่นเป็นชิ้น มีเต้าเจี้ยว ขิงแก่ และพริกน้ำส้มหรือซีอิ๊วเป็นน้ำจิ้ม.
เมี่ยงลาวน. ของกินอย่างหนึ่ง ใช้ใบผักกาดดองห่อไส้เป็นคำ ๆ ไส้ทำด้วยหมูสับผัดเคล้ากับกุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงตำ ขิง น้ำส้มมะขาม น้ำตาล น้ำปลา ปรุงให้มีรสหวานนำ เค็มตาม และเปรี้ยวนิดหน่อย แล้วตักขึ้นเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียว กินกับข้าวตังทอดหรือข้าวเกรียบกุ้งทอด.
ฮื่อแซน. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ยำปลาดิบ ๆ ด้วยน้ำส้มและผัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acetimeter; acetometerมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetometer; acetimeterมาตรกรดน้ำส้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wood vinegarน้ำส้มควันไม้ [TU Subject Heading]
Orange juiceน้ำส้ม [TU Subject Heading]
Rice vinegarน้ำส้มสายชูข้าว [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [TU Subject Heading]
Acetic Acidsกรดอะซิติค, กรดน้ำส้ม, กรดน้ำสัมสายชู, กรดอะซีติค, กรดอะซิติก, กรดอะเซติค, กรดอะซีติก [การแพทย์]
Acetic Acids, Glacialกรดน้ำส้มอย่างเข้มข้น, กรดน้ำส้มสายชูก้อน, เกลเซียลอะซิติกแอซิด, กรดอะซิติคเข้มข้น [การแพทย์]
Bacteria, Acetic Acidเชื้อน้ำส้มสายชู,แบคทีเรียกรดอะซีติค [การแพทย์]
Fermentation, Acetic Acidการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู [การแพทย์]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
food additivesสารปรุงแต่งอาหาร, สารที่ใส่ในอาหารเพื่อการถนอมอาหารหรือทำให้อาหารน่ารับประทาน สารเหล่านี้บางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สารปรุงแต่งที่นิยมใส่  เช่น ผงชูรส เกลือแกง  น้ำส้มสายชู สารกันบูด  สี และกลิ่นต่าง ๆ ที่ใช้ผสมอาหาร เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คั้นน้ำส้ม[khan nāmsom] (v, exp) EN: press juice from an orange  FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
กรดน้ำส้ม[krot nāmsom] (n, exp) EN: acetic acid  FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]
น้ำส้ม[nāmsom] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้ม[nām som] (n, exp) EN: orange juice  FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[nām som khan] (n, exp) FR: orange pressée [f]
น้ำส้มมะขาม[nāmsom makhām] (n, exp) EN: tamarind juice  FR: jus de tamarin [m]
น้ำส้มโอ[nām som-ō] (n, exp) FR: jus de pomélo [m] ; jus de pomelo [m]
น้ำส้มพริก[nāmsom phrik] (n, exp) FR: vinaigre aux piments [m]
น้ำส้มสายชู[nāmsom sāichū] (n) EN: vinegar  FR: vinaigre [m]
น้ำส้มสายชูกลั่น[nāmsom sāichū klan] (n, exp) FR: vinaigre d'alcool [m]
น้ำส้มสายชูหมัก[nāmsom sāichū mak] (n, exp) EN: ?  FR: ?
น้ำส้มสายชูปลอม[nāmsom sāichū pløm] (n, exp) FR: faux vinaigre [m]
น้ำส้มสายชูแท้[nāmsom sāichū thaē] (n, exp) FR: vinaigre pur [m]
น้ำส้มสายชูเทียม[nāmsom sāichū thīem] (n, exp) FR: vinaigre artificiel [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acetic acid(n) กรดน้ำส้ม
orangeade(n) น้ำส้มคั้น
rollmop(n) ชิ้นส่วนของปลาเฮอร์ริงซึ่งดองในน้ำส้ม
OJ(sl) น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
vin(n) น้ำส้มสายชู, See also: คำย่อของ vinegar, Syn. vinegar
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic(อะซี' ทิค, อะเซท' ทิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหรือ acetic acid
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
french dressingn. น้ำซอสราดสลัดที่ประกอบด้วยน้ำมันพืชน้ำส้มและเครื่องชูรสอื่น ๆ
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
vinegar(n) น้ำส้มสายชู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mimosa(n) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งทำจากเหล้าแชมเปญและน้ำส้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
酢酸[さくさん, sakusan] (n) กรดน้ำส้ม, See also: R. acetic acid

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top