Search result for

เชิด

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชิด-, *เชิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิด(v) manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
เชิด(v) lift, See also: raise, elevate, Thai Definition: ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น
เชิด(v) take away, See also: cheat, steal, abscond, run away with (money), Syn. โกง, ขโมย, Example: นายธนาคารเชิดเงิน 200 ล้านหลบหนีไป
เชิด(n) name of Thai folk song, Syn. เพลงเชิด, Example: เมื่อเด็กๆ ผมหัดตีระนาดแต่เพลงเชิด, Thai Definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวกับอาการเยื้องกรายและการเดินของตัวละครในนาฏกรรมไทย ใช้ในการเดินทางไกล
เชิดชู(v) praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เชิดจีน(n) name of Thai classical tune, Example: เขาร้องเพลงเชิดจีนได้ไพเราะมาก, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เชิดฉิ่ง(n) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals, Count Unit: เพลง, Thai Definition: ชื่อเพลงขับร้องชนิดหนึ่งคล้ายเพลงเชิด
เชิดหนัง(v) display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai Definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท
เชิดหน้า(v) turn the face upwards, See also: look up, turn up, Syn. แหงนหน้า, เงยหน้า, Ant. ก้มหน้า, Example: หล่อนเชิดหน้าขึ้นเผชิญสายตาของเขา
เชิดหุ่น(v) perform the puppet, See also: manipulate, Syn. เชิดเพลงรำ, Example: คณะละครเชิดหุ่นราวกับว่าหุ่นนั้นมีชีวิตจริงๆ, Thai Definition: ยกชูหุ่นขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิดก. ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น เชิดหน้า เชิดอก
เชิดโดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน ในคำว่า ถูกเชิด.
เชิดว. ที่ยื่นหรือยกขึ้นจนเห็นเด่น เช่น ปากเชิด จมูกเชิด หน้าเชิด.
เชิดน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้บรรเลงประกอบกิริยา เช่นการเดินทางระยะไกล ๆ รีบเร่ง สู้รบกัน มีลักษณะ ทำนอง อัตราจังหวะและชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ เชิดกลอง เชิดฉิ่ง เชิดฉาน เชิดนอก
เชิดท่าโขนท่าหนึ่ง.
เชิดจีนน. ชื่อเพลงไทยอัตรา ๒ ชั้น.
เชิดชูก. ยกย่อง.
เชิดหนังก. ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นทาบหลังจอ ให้เงาเคลื่อนไหวไปตามบทพากย์, ยกชูตัวหนังใหญ่ขึ้นทาบหน้าจอ แล้วผู้เชิดเยื้องกรายประกอบไปตามบทพากย์.
เชิดหน้าชูตาก. ทำให้มีหน้ามีตาขึ้น, ชูหน้าชูตา ก็ว่า.
เชิดหุ่นก. ยกตัวหุ่นชูขึ้นให้แสดงกิริยาท่าทางไปตามบทบาท.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (n) EN: name of Thai folk song
เชิด[choēt] (v) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เชิด[choēt] (v) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with
เชิดขึ้นสูง[choēt kheūn sūng] (v, exp) EN: be splendid
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
เชิดชูยกย่อง[choētchū yokyǿng] (v, exp) EN: admire
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures

English-Thai: Longdo Dictionary
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), Syn. Keep your chin up.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favor(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
favour(vt) ชื่นชอบ, See also: เชิดชู, ยกย่อง, Syn. honor, value, Ant. dislike, disesteem
raise to(phrv) ทำให้สูงขึ้น, See also: เชิดชู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
perk(vi) ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
snubby(adj) เชิดขึ้น
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] TH: เชิด  EN: to manipulate

German-Thai: Longdo Dictionary
Marionettenregierung(n) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top