Search result for

-รูปพรรณ-

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปพรรณ, *รูปพรรณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปพรรณ(n) description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปพรรณ(n) ornaments, See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry, Example: เขาเป็นช่างทำเครื่องรูปพรรณฝีมือดี, Thai Definition: เงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปพรรณ(รูบปะพัน) น. ลักษณะ, รูปร่างและสี, เช่น รูปพรรณวัว รูปพรรณควาย
รูปพรรณเงินทองที่ทำเป็นเครื่องประดับ เช่น เงินรูปพรรณ ทองรูปพรรณ.
รูปพรรณสัณฐานน. รูปร่างลักษณะ เช่น เขามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identityรูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My wife found a maid there who said there was a young man there who matched Parks' description.ภรรยาผมไปที่นั่น ได้คุยกับแม่บ้าน... ...ที่บอกว่าเจอหนุ่มต่างชาติที่มีรูปพรรณสันฐานแบบพาร์คส Brokedown Palace (1999)
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ eXistenZ (1999)
What about our new identities?รูปพรรณใหม่ของเราเกี่ยวกับอะไร eXistenZ (1999)
You can't describe him at all?คุณบอกรูปพรรณสันฐานไม่ได้เลย Signs (2002)
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน The Corporation (2003)
He gave a description.เขาบรรยายรูปพรรณมา The Woodsman (2004)
Can you identify him?นายระบุรูปพรรณสัณฐานเขาได้ไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I'm going to need you to come down to the precinct and work with my sketch artist.ผมอยากให้คุณ เดินทางไปที่สถานีตำรวจ และบอกรูปพรรณสัณฐานกับนักสเก็ตช์ภาพคนร้ายของผม คุณต้องนึกหน้าคนร้ายให้ออก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He is described as...รูปพรรณของเขานั้น... Hollow Man II (2006)
Give me a description; I'll take care of it.เอารูปพรรณให้ผม เดี๋ยวจัดการให้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Fitting your and your brother's descriptionซึ่งมีรูปพรรณ เหมือนกับเธอ 2 พี่น้อง The Usual Suspects (2006)
The NSA interviewed one witness in Fleming's class who ID'd a Magnus Einersson.พยานให้รูปพรรณ ตรงกับแม็กนุส ไอเนอร์สสัน Chuck Versus the Alma Mater (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: description ; appearance ; signalment ; stature  FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: jewellery ; gold or silver ornaments  FR: joaillerie [f]
รูปพรรณสัณฐาน[rūppaphan santhān] (n) EN: appearance ; description

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signalment(n) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self, individuality
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler, jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem, trea
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography

English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top