Search result for

พุ่มไม้

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุ่มไม้-, *พุ่มไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่มไม้(n) bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count Unit: พุ่ม, Thai Definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Among the fields and shrub Perhaps the trouble is...ในท้องทุ่งและพุ่มไม้เขียวขจี ปัญหาที่มี The Little Prince (1974)
The looters didn't see them under the shrubbery.คนปล้นสะดมไม่เห็น- พวกเขาอยู่ใต้พุ่มไม้ Idemo dalje (1982)
I wouldn't beat about the bush.ฉันจะไม่ชนะเรื่องพุ่มไม้ Idemo dalje (1982)
Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower.สักแห่งใต้พุ่มไม้นั่น คือซากที่เหลือของเรย์ บราวเวอร์ Stand by Me (1986)
-Trimming the hedges long, Switcher?-กำลังแต่งพุ่มไม้อยู่เหรอ, สวิทช์เชอร์? Mannequin (1987)
But no reason why hedges can't become art. You're fired!แต่ก็ใช่ว่าพุ่มไม้ จะเป็นงานศิลปะไม่ได้นะครับ. Mannequin (1987)
I could swear I just saw Satsuki and Mei laughing up in that treeตอนนี้ ในพุ่มไม้ฉันรู้สึกเหมือนเห็น เมย์กับซาสุกิกำลัง หัวเราะกันอยู่ My Neighbor Totoro (1988)
The bushes are moving, the rock ain't.พุ่มไม้สิเคลื่อนไม่ใช่หิน Casualties of War (1989)
I have to go into the trees.ฉันขอไปเข้าพุ่มไม้หน่อยนะ Mannequin: On the Move (1991)
- The trees?- พุ่มไม้ Mannequin: On the Move (1991)
- You hide over here in the brush.- แล้วซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ตรงนั้น Of Mice and Men (1992)
- Hide in the brush.- ซ่อนในพุ่มไม้ Of Mice and Men (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่มไม้[phum māi] (n) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackthorn(n) พุ่มไม้มีหนาม
brake(n) ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
bramble(n) พุ่มไม้มีหนาม
bramble(n) พุ่มไม้ป่ามีหนาม
briar(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier
brier(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า
bush(n) พุ่มไม้, Syn. shrub
gorse(n) พุ่มไม้ที่มีใบบางและดอกเล็กๆ สีเหลือง, Syn. furze
scrub(n) พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ
shaw(n) พุ่มไม้เตี้ย, See also: ต้นไม้เล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
brier(ไบร'เออร์) n. ต้นไม้ที่มีหนามมาก,พุ่มไม้ที่มีหนาม, See also: briery adj. ดูbrier
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
bush(บู?ช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม้,ต้นไม้เตี้ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลุมด้วยพุ่มไม้
bushy(บุ?ช'ชี?) adj. คล้ายพุ่มไม้,เต็มไปด้วยพุ่มไม้,เป็นป่าละเมาะ, See also: bushiness n. ดูbushy

English-Thai: Nontri Dictionary
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
hedge(n) รั้ว,แนวพุ่มไม้,สิ่งกีดขวาง,เครื่องล้อม,ขอบแดน
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shrub(n) ต้นไม้เตี้ยๆ,พุ่มไม้
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้
underbrush(n) พุ่มไม้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やぶ[yabu] (n) พุ่มไม้

Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top