ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1)'re ( R EY1) receiving ( R AH0 S IY1 V IH0 NG) small arms ( S M AO1 L AA1 R M Z) and ( AE1 N D) indirect ( IH2 N D ER0 EH1 K T) fire ( F AY1 ER0) from ( F R AH1 M) hostile ( HH AA1 S T AH0 L) troops ( T R UW1 P S). Break ( B R EY1 K).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
re
 • หลัง: อีก [Lex2]
 • คำย่อของ regarding[Lex2]
 • กรณีของ (คำย่อของ in re): เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium[Lex2]
 • (เร,รี) n. เสียงดนตรีเสียงหนึ่งในจำนวน7 prep. ในกรณี,เกี่ยวกับ,อนุสนธิ [Hope]
 • /R EY1/ [CMU]
 • /R IY1/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪ/ [OALD]
 • (in) /riː/ [OALD]
receiving
 • /R AH0 S IY1 V IH0 NG/ [CMU]
 • /R IY0 S IY1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'iːvɪŋ/ [OALD]
  [receive]
 • รับ: ได้รับ [Lex2]
 • รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า[Lex2]
 • ต้อนรับ: ให้การต้อนรับ [Lex2]
 • ยอมรับ[Lex2]
 • รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น [LongdoEN]
 • (รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ ###S. hold,contain ###A. reject,tell avoid [Hope]
 • (vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง [Nontri]
 • /R AH0 S IY1 V/ [CMU]
 • /R IY0 S IY1 V/ [CMU]
 • (v) /r'ɪs'iːv/ [OALD]
small arms
 • อาวุธขนาดเล็ก[Lex2]
 • n. อาวุธเบา,อาวุธถือมือเดียวหรือสองมือขณะยิง [Hope]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
indirect
 • โดยอ้อม: อย่างอ้อมๆ [Lex2]
 • อ้อมค้อม[Lex2]
 • (อินดะเรคทฺ') adj. ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, ร้าย. ###SW. indirectly adv. indirectness n. ###S. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended [Hope]
 • (adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง [Nontri]
 • /IH2 N D ER0 EH1 K T/ [CMU]
 • (j) /ˌɪndɪr'ɛkt/ [OALD]
fire
 • เพลิง: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี [Lex2]
 • จุดไฟ: ก่อไฟ [Lex2]
 • เติมเชื้อเพลิง[Lex2]
 • ติด (เครื่องยนต์)[Lex2]
 • ยิง: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) [Lex2]
 • การยิงปืนพร้อมๆกัน: การรัวปืน [Lex2]
 • ไล่ออก: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง [Lex2]
 • ปลุกเร้า: กระตุ้นอารมณ์ [Lex2]
 • ความกระตือรือร้น: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน [Lex2]
 • (ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั [Hope]
 • (n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง [Nontri]
 • (vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก [Nontri]
 • /F AY1 ER0/ [CMU]
 • /F AY1 R/ [CMU]
 • (v) /f'aɪər/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • /F ER0 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
hostile
 • ซึ่งเป็นศัตรู: ซึ่งเป็นปรปักษ์ [Lex2]
 • (ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก ###SW. hostility adv. ###S. contrary,antagonistic [Hope]
 • (adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร [Nontri]
 • /HH AA1 S T AH0 L/ [CMU]
 • /HH AA0 S T AY1 L/ [CMU]
 • (j) /h'ɒstaɪl/ [OALD]
troops
 • กองกำลัง: กองทหาร [Lex2]
 • กลุ่ม: พวก, กอง, ฝูง [Lex2]
 • กองทหาร[Lex2]
 • /T R UW1 P S/ [CMU]
 • (v) /tr'uːps/ [OALD]
  [troop]
 • กลุ่ม: กลุ่มคน, หมู่, เหล่า [Lex2]
 • ออกันเข้ามา: จับกลุ่ม, ออกัน [Lex2]
 • เดินขบวน: เดินออ [Lex2]
 • (ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน [Hope]
 • (n) กองทหาร,กองกำลัง,หมู่,กลุ่ม,ฝูง [Nontri]
 • (vi) รวมเป็นฝูง,จับกลุ่ม,ออกัน,เดินไป  [Nontri]
 • /T R UW1 P/ [CMU]
 • (v) /tr'uːp/ [OALD]
Break
 • ทำลาย[Lex2]
 • แตก: หัก [Lex2]
 • ละเมิด: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขัดขืน, ล่วงละเมิด [Lex2]
 • ล่มจม: ล้มละลาย [Lex2]
 • แยก: แหก, แหวก [Lex2]
 • พัก[Lex2]
 • หยุด[Lex2]
 • แตก[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • การหยุด: การหยุดพัก [Lex2]
 • การแยก[Lex2]
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน[Lex2]
 • การแตกหัก[Lex2]
 • กระจัดกระจาย[Lex2]
 • (หุ้น) ตก[Lex2]
 • (เสียง) แตก[Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break: แตกหัก [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break: แตกหัก [Lex2]
 • (เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้ [Hope]
 • (vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย [Nontri]
 • /B R EY1 K/ [CMU]
 • (v) /br'ɛɪk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top