ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

To ( T UW1) the ( DH AH0) strains ( S T R EY1 N Z) of ( AH1 V) a ( AH0) waltz ( W AO1 L T S) That ( DH AE1 T)'s ( EH1 S) both ( B OW1 TH) tender ( T EH1 N D ER0) and ( AE1 N D) new ( N UW1)

 


  

 
To
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
strains
 • /S T R EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /str'ɛɪnz/ [OALD]
  [strain]
 • ทำให้ตึง: ขึงให้ตึง [Lex2]
 • ทำงานหนักเกินไป: ใช้แรงมากเกินไป [Lex2]
 • ทำให้เครียด: ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด [Lex2]
 • การทำให้ตึง[Lex2]
 • ความตึงเครียด[Lex2]
 • สายเลือด: วงศ์, บรรพบุรุษ [Lex2]
 • ร่องรอย[Lex2]
 • (สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ [Hope]
 • (n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย [Nontri]
 • (vt) รัด,ขึงตึง,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึง,ทำให้เครียด [Nontri]
 • /S T R EY1 N/ [CMU]
 • (v) /str'ɛɪn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
waltz
 • จังหวะวอลทซ์ (ดนตรี)[Lex2]
 • สิ่งที่ทำได้โดยง่ายหรือไม่ต้องเปลืองแรง (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (วอลทฺซฺ) n. vt. vi.,adj. (การ) เต้นรำจังหวะวอลทซ์ดนตรีจังหวะวอลทซ์ [Hope]
 • (n) เพลงเต้นรำ,การเต้นรำชนิดหนึ่ง [Nontri]
 • (vi) เต้นรำเพลงวอลซ์ [Nontri]
 • /W AO1 L T S/ [CMU]
 • /W AO1 L S/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːls/ [OALD]
That
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
s
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19[Lex2]
 • (เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /EH1 S/ [CMU]
 • (n) /'ɛs/ [OALD]
both
 • ทั้งสอง[Lex2]
 • เหมือนๆ กัน: เท่าๆกัน [Lex2]
 • (โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either [Hope]
 • (adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่ [Nontri]
 • /B OW1 TH/ [CMU]
 • (j) /bɒuth/ [OALD]
tender
 • อ่อนนุ่ม[Lex2]
 • อ่อนโยน: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย [Lex2]
 • อ่อนเยาว์: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่ [Lex2]
 • อ่อน (เช่น สีอ่อน)[Lex2]
 • ที่แสดงถึงความรักใคร่[Lex2]
 • (จิตใจ) เปราะบาง: มีความรู้สึกไว [Lex2]
 • ทำให้อ่อน: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม [Lex2]
 • เสนอให้: ส่ง, มอบให้ [Lex2]
 • ยื่นประมูล: ประมูล [Lex2]
 • การยื่นประมูล[Lex2]
 • สิ่งที่เสนอให้[Lex2]
 • เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่: เรือลำเลียง [Lex2]
 • รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ[Lex2]
 • (เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล ###SW. tenderness n. -S... [Hope]
 • (adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ [Nontri]
 • (n) การขอให้รับสิ่งที่ให้ [Nontri]
 • (n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ [Nontri]
 • (vt) ให้,มอบ,ยื่น,ประมูลราคา,ทำให้อ่อน [Nontri]
 • /T EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (v) /t'ɛndər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
new
 • ใหม่: แบบใหม่, ร่วมสมัย [Lex2]
 • (นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ ###SW. newness n. [Hope]
 • (adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก [Nontri]
 • (adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1/ [CMU]
 • /N Y UW1/ [CMU]
 • (j) /nj'uː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top