ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

They ( DH EY1) cut out ( K AH1 T AW1 T) a ( AH0) path ( P AE1 TH) through ( TH R UW1) thick ( TH IH1 K) jungle ( JH AH1 NG G AH0 L).

 


  

 
They
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
cut out
 • ตัดออก[Lex2]
 • ตัดให้เข้ารูป[Lex2]
 • ตัดประโยคหรือคำพูดออก[Lex2]
 • เลิกทำ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ไม่ให้เข้าร่วม[Lex2]
 • คัดออกมา: คัดสรร [Lex2]
 • แทนที่ (ความรักหรือธุรกิจ)[Lex2]
 • หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์): ไม่ทำงาน [Lex2]
 • ไปเร็วกว่า (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว[Lex2]
 • ดับไฟ (คำไม่เป็นทางการ): ตัดไฟ [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
path
 • ทุกข์: เกิดเป็นโรค, รู้สึก [Lex2]
 • ทางเดิน: เส้นทาง, ทางเดิน, ทางผ่าน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง [Lex2]
 • เส้นทาง [LongdoEN]
 • เส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\\DOS; C: \\WINDOWS ; C:\\ WINWORD ; C: \\EXCEL [Hope]
 • (n) ทางเดิน,ทางเท้า,บาทวิถี,วิถีทาง,ทางผ่าน,เส้นทาง,ทางโคจร [Nontri]
 • /P AE1 TH/ [CMU]
 • (n) /p'aːth/ [OALD]
through
 • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
 • ท่ามกลาง[Lex2]
 • ด้วยวิธี[Lex2]
 • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
 • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
 • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
 • ผ่านไปตาม[Lex2]
 • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
 • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
 • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
 • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
 • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
 • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (a) /thruː/ [OALD]
thick
 • หนา[Lex2]
 • หนาแน่น: เบียดกัน, ดก [Lex2]
 • หนาทึบ: ยากที่จะมองผ่านไปได้ [Lex2]
 • ที่ไม่ชัดเจน: (เสียง) ห้าว, พร่า [Lex2]
 • เหนียว: ข้น [Lex2]
 • ที่เด่นชัด: ที่สังเกตได้ง่าย [Lex2]
 • โง่: ทึ่ม, งี่เง่า [Lex2]
 • สนิทสนม: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง [Lex2]
 • อย่างหนา[Lex2]
 • ส่วนที่หนาแน่นที่สุด[Lex2]
 • ส่วนที่ลึก หนาหรือกว้างที่สุด[Lex2]
 • (ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น) ###SW. thickish adj. thickly adv. [Hope]
 • (adj) หนา,แน่น,ทึบ,ข้น,มัว,ขุ่น,ทึ่ม,โง่ [Nontri]
 • /TH IH1 K/ [CMU]
 • (n) /th'ɪk/ [OALD]
jungle
 • ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง: กองระเกะระกะ [Lex2]
 • ป่าทึบ: ป่า, ดงป่า [Lex2]
 • ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน: ความสับสนวุ่นวาย [Lex2]
 • (จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ ###S. wild [Hope]
 • (n) ป่า,พง,ป่าทึบ [Nontri]
 • /JH AH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ʌŋgl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top